สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
Clinical Tracer คืออะไร ?
1. การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาปฏิชีวนะ
2. Accuracy of I-131 Treatment dose
3. การเลื่อนหลุดท่อช่วยหายใจ (Accidental extubation)
4. ผ่าตัดถุงน้ำดีโดยใช้กล้อง (LC)
5. เส้นเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
6. พัฒนาระบบบริการจัดการอุปกรณ์ปราศจากเชื้อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ
7. ลดการเกิด Eclampsia
8. ลดการใช้ทรัพยากรกระป๋องทิ้งเข็มฉีดยา
9. ลดการติดเชื้อจากการสวนสะดือเด็ก
10. ลดค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือด
11. ลดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
12. ลดภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
13. อุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นเข้าตา
14. DM Ulcer
15. Ectopic pregnancy ตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
16. Tracer OA Knee การเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Primary TKR)
17. VLBW (Very Low Birth Weight)
18. โรคหลอดเลือดสมอง
19. การตามรอยคุณภาพและนวัตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง
20. Bed Sore (นวตกรรมผ้าเป๊าะแป๊ะ)
21. ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (นวตกรรม ดึงอย่างไรก็ไม่หลุด)
22. ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (นวตกรรม สวมปลอก ปลอดภัย)
23. Ovarian Cyst (นวตกรรม Endobag Manipulator)
24. โรคเบาหวาน
25. การให้การดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน ( STEMI)
26. ป้องกันการตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage)
27. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง
ในหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าตัด C/S
28. เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
29. ป้องกันผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากการผูกยึด
30. ลดการเกิดจุดเลือดออกใต้ผิวหนังหลังวัดความดันโลหิต
31. นวตกรรม clean&clear
32. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty)
33. safety box
34. Where are you
35. กระโปรงแสนดี
36. อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีศรีษะผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
 
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th