สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

ความรู้ทั่วไป
 
รายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการผลงาน "บ้านชีวาสุข" โรงพยาบาลตากสิน
รายงานสรุปผลการจัดนิทรรศการ
สรุปโครงการต่าง ๆ ของบ้านชีวาสุข
ภาพกิจกรรม
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบเอกสารการนำของเข้าจากต่างประเทศ
การเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของกรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic lllness Across Continents)
Hope in Chronic Illness
Rehabilitation in chronic mental illness(ล่าสุด)
Tassanee Chronic Illness 2008
Tele Informatic for Chronic Patients in Thailand
Thai Health Care Policy
Weight-loss and Cholesterol Reducing Program in Woman
Case Analysis in Chronic Illness Patients
Family Hardiness- Thailand presentation 2008[1]
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th