สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

คัดกรองโรค
   
พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ครั้งที่ 1
พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ครั้งที่ 2
พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ครั้งที่ 3
พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ครั้งที่ 4
พัฒนาบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน ครั้งที่ 5
การคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน
Best Practice การบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชนของโรงพยาบาล
รายงานเรื่อง การพัฒนาการบริการคัดกรองโรคที่สำคัญให้กับประชาชน
องค์ความรู้ เรื่องคัดกรองโรค
คู่มือการตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง
มะเร็งปากมดลูก
พิชิตอ้วน พิชิตพุง
เบาหวาน ป้องกันได้ ควบคุมได้
การดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง
  มะเร็งตับ
mat


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th