• ประวัิติความเป็นมา
  • วิสัยทัศน์
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • โครงสร้าง
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทยศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

Download เอกสาร
 
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปี 2557
 
 

 

 

 

 

นายแพทย์สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์