สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

 
โครงสร้าง และการจัดองค์กร ในการดำเนินงาน
สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงาน
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
• กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบนโยบาย หรือการตีความ (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่่ยวข้อง)
• ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (ยังไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th