สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: เมษายน 2561 ::
30/04/61
รพจ. ยินดีต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4
27/04/61
รจพ. ร่วมโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
26/04/61
รพจ. รับการตรวจเยี่ยม (HA สัญจร)
26/04/61
รพจ. คลินิกรักษ์เพื่อน รพจ.
23/04/61
รพจ. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองอัลตราซาวด์โรคทางนรีเวช
23/04/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
23/04/61
รพก. นวัตกรรมเพื่ออนาคต ปี 2561
23/04/61
รพก. โครงการสัปดาห์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
20/04/61
รพจ. ต้อนรับฝ่ายเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
20/04/61
รพก. ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์การเรียน แด่สามเณร 30 รูป
19/04/61
รพจ. รับมอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
19/04/61
รพจ. ร่วมเป็นสื่อกลางกับ โครงการ ท้าเคลียร์! ของมูลนิธิกระจกเงา
19/04/61
รพก. สาระน่ารู้ ปลูกปัญญา เรื่อง 4 สาเหตุเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
18/04/61
รพจ. จัดสัมมนาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์บันทึกทางการพยาบาล (Focus Charitng)
18/04/61
รพก. สาระน่ารู้ ปลูกปัญญา เรื่อง ร้อนจัด รักษาตัวรอด ปลอดภัยจากโรคลมแดด
17/04/61
รพส. ร่วมแสดงความยินดี
17/04/61
รพจ. สานสัมพันธ์ รพจ. ประจำเดือนเมษายน 2561
17/04/61
รพก. โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบ โรคยอดฮิตยุคดิจิตอล
17/04/61
รพก. 6 วิธี ประหยัดพลังงานในออฟฟิศ ที่คุณเองก็ทำได้
11/04/61
สก. กิจกรรม Happy Work Place สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
11/04/61
สก. กิจกรรม "สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์"
11/04/61
รพจ. รับจิตอาสาสำนักการแพทย์
11/04/61
รพก. ร่วมงาน สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์
11/04/61
รพก. ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
10/04/61
รพจ. ฝ่ายการพยาบาล รพจ. จัดงาน "สืบสานสงกรานต์ไทย เชื่อมสายใย"
10/04/61

รพจ. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดงานประเพณีสงกรานต์

10/04/61
รพก. วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ครบรอบ 19 ปี
10/04/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561
10/04/61
รพก. ตักบาตรอาหารแห้ง วันสงกรานต์
9/04/61
รพจ. ร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
9/04/61
รพก. รองปลัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
9/04/61
รพก. ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และกระเช้าดอกไม้แด่ ผอ.พัฒนาทางการแพทย์
9/04/61
รพก. ร่วมลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
9/04/61
รพก. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เข้ารายงานตัวกับผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
5/04/61
สก. การประชุมคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตสำนักการแพทย์
5/04/61
รพจ. จัดงาน "อีสานม่วนชื่น เริ่งรื่น" วันสงกรานต์ 2561
5/04/61
รพก. ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุ และสามเณร
5/04/61
รพก. รับมอบเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ เครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
5/04/61
รพก. โรงพยาบาลกลางรณรงค์...สงกรานต์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
5/04/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง ประกาศวันหยุดราชการ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2561
5/04/61
รพก. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักบุคลากรโรงพยาบาลกลาง
4/04/61
สก. กิจกรรม MSD Sport Day (เต้นแอโรบิค)
4/04/61
รพส. กิจกรรมรดน้ำดำหัว และขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
4/04/61
รพส. ยินดีต้อนรับ นางสาววรรวิภา มูลสังข์
4/04/61
รพส. ยินดีต้อนรับ นางสาวกมลชนก ใจบาน
4/04/61
รพส. ยินดีต้อนรับ นางสาวสุพัตรา สุราช
4/04/61
รพส. ยินดีต้อนรับ นางสาวอรอนงค์ อ้างอิง
4/04/61
รพส. ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายการแพทย์
4/04/61
รพก. คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
4/04/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง ประกาศวันหยุดราชการ ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี (วันจักรี)
4/04/61
รพก. บรรยาย การป้องกันข้อสะโพกเคลื่อนหลุดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
3/04/61
สก. กิจกรรม Happy Work Place มอบเสื้อยูนิฟอร์ม
3/04/61
สก. กิจกรรม Happy Work Place สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
3/04/61
รพร. ร่วมแสดงความยินดีในโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
3/04/61
รพจ. ชมรมผู้สูงอายุ รพจ. ชนะเลิศประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ
3/04/61
รพก. ประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561
3/04/61
รพก. ได้รับบริจาคเงิน จากคุณอรุณี ธนัสทีปต์วงษ์
3/04/61
รพก. ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านช่วยกันลดพีคไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน ด้วยมาตรการ 4 ป
2/04/61
สก. กิจกรรม Happy Work Place สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
2/04/61
รพส. รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย
2/04/61
รพส. ประชุมประธานชุมชน ผู้แทนชุมชน เขตประเวศและเขตลาดกระบัง
2/04/61
รพจ. ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการตรวจคัดกรองอัลตราซาวด์โรคทางนรีเวช

2/04/61

รพก. อย่าลืม!! ไปใช้สิทธิของท่านเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
2/04/61
รพก. 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1/04/61
รพส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนสามัคคีธรรม, ชุมชนเกาะมุสลิม, ชุมชนอาคารสงเคราะห์ อ่อนนุช
:: เมษายน 2558 ::
08/04/58
รพล. กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2558
09/04/58
รพล. กิจกรรมประกวดสุขภาพผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ประจำปี 2558
รพล. กิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจำปี 2558
รพล. กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2558 กวช.และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
10/04/58
รพล. กิจกรรมมหาสงกรานต์ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
23/04/58
รพล. ร่วมแข่งขันกีฬากับสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
02/04/58
รพส. poster_เปิดศูนย์อาหาร สสส 2เมย.58
17/03/58
รพจ.รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
18/03/58
รพจ. รายการ "คุยกับหมอ" ช่อง TNN24 นำเสนอโครงการผ่าตัดมดลูก ผ่านกล้อง 284 ราย
18/03/58
รพร. กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
25/03/58
รพร. อบรมฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่
26/03/58
รพร. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรับอุบัติภัยหมู่
27/03/58
รพร. คำชื่นชม จากคอลัมน์สังคมประชาคมเมือง
30/03/58
รพร. ประชาสัมพันธ์มหกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
02/04/58
รพร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/58
รพร. ประมวลภาพมหกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
09/04/58
รพร. สวัสดีปีใหม่ไทย
09/04/58
รพร. ประมวลภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์ 16 ปี
10/04/58
รพร. ภาพผลการประกวดสุขภาพผุ้สูงอายุ
10/03/58
รพจ.ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุสอนเดคูพาจ
13/03/58
รพจ. Metro TV ถ่ายทำรายการศุกร์สุขภาพ คลินิกฝังเข็มการแพทย์ทางเลือก
10/04/58
รพก. งานประเพณี วันสงกรานต์ โรงพยาบาลกลาง ประจำปี 2558
01/04/58
ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน เม.ย.58
07/04/58
ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 3/2558
07/04/58
รพก. สรงน้ำพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ
07/04/58
รพก. โครงการ HAPPY RELEX'S DAY @ KLANG HOSPITAL
02/04/58
รพก. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
02/04/58
รพก. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
03/04/58
รพก. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ด้วยการรักษาทดแทนไต
01/04/58
รพก. การปฐมนิเทศแพทย์ฝึกหัดประจำปีการศึกษา 2558 และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557
02/03/58
รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยฯ
05/03/58
รพท. โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกฟรี
09/03/58
รพท. ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
10/03/58
รพท. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
17/03/58
รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
24/03/58
รพท. กิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก (เข้าถึงทุกราย รักษาหายทุกคน)
31/03/58
รพท.ร่วมใจบริจาคโลหิต
25/03/58
ศบฉ. ร่วมอบรมการฝึกซ้อมและจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน
30/03/58
ศบฉ. สอนวิธีปฐมพยาบาล First Aid And CPR แก่พนักงานบริษัท MARUYU
08/04/58
รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดงาน "มหาสงกรานต์ สานใจ สานวัฒนธรรม"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th