สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: เดือนสิงหาคม 2558 ::
29/06/58
รพจ. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
01/07/58
รพจ. โครงการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมต่ออายุการรับรอง HA Re-accreditation ครั้งที่ 3
02/07/58
รพจ. ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14
08/07/58
รพจ. ช่อง GMM25 เข้าสัมภาษณ์กรณีนักเรียนผสมยาโปร ใช้ผิดวิธี
รพจ. สนพ.ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
รพจ. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ปี 3 เซนต์จอน
09/07/58
รพจ. เข้ารับการตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
10/07/58
รพจ. ช่อง 19 Spring news รายการสืบจากคลิปกับทีมถ่าย EMS
06/08/58
รพก. ต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาจาก วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
07/08/58
รพก. ร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day
12/08/58
รพก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
รพก. ต้อนรับ คณะดนตรี " วงมโหระทึก "
14/08/58
รพก. ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลฯ
18/08/58
รพก. ผู้บริหาร กทม. เข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ 1
รพก. ผู้บริหาร กทม. เข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุระเบิดแยกราชประสงค 2
29/07/58
รพจ. ประสานชุมชนและภาครัฐ ประชุมช่วยเหลือผุ้ถูกกระทำ
03/08/58
รพจ. 43 ปี ที่ก้าวไป ด้วยหัวใจแห่งบริการ รุ่นที่ 2
20/08/58
รพก. สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13
รพก. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผุ้แทนพระองค์ เข้าเยี่ยมผุ้ประสบเหตุระเบิดแยกราชประสงค์
19/08/58
รพก. ท่านผู้หญิงรวิจตร์ สุวรรณบุปผา ผุ้แทนพระองค์ เข้าเยี่ยมผุ้ประสบเหตุระเบิดแยกราชประสงค
24/08/58
รพก. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ พร้อมด้วยคณะพยาบาล
รพก. ต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ามาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข
21/08/58
รพก. ผุ้แทนพระองค พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เชิญดอกไม้พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์
15/07/58
รพจ. ประชุมจัดการระบบยายภายใน
16/07/58
รพจ. Big Cleanning Day 2558
21/07/58
รพจ. รับการตรวจปรเมินคลินิกผุ้สูงอายุคุณภาพ
23/07/58
รพจ. อบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ Tranfer
21/08/58
รพก. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผุ้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค
03/08/58
ศบฉ. รับบริจาคเงินผ่านมูลนิธิศุนย์เอราวัณเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ศบฉ. ให้ความรู้หลักสูตรการปฐมพยาบาลผุ้ป่วยและผุ้บาดเจ็บแก่เจ้าหน้าที่สำนักศาลปกครอง
04/08/58
ศบฉ. สรุปผลการดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธราณภัย ปี 2558
05/08/58
ศบฉ. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธิปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์ 2558
06/08/58
ศบฉ. แพทย์ พยาบาล หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เอราวัณ
07/08/58
ศบฉ. เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมร่วมกับเขตลาดพร้าว
ศบฉ. สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
10/08/58
ศบฉ. จัดอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลกู้ชีพ (Refreshing Course EMS Nurse) ปี 58
15/08/58
ศบฉ. ร่วมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในกิจกรรม Bike for Mom " ปั่นเพื่อแม่ "
ศบฉ. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ ปี 2558
16/08/58
ศบฉ. ตรวจความพร้อมจุดบริการประชาชน กิจกรรม Bike for Mom " ปั่นเพื่อแม่ "
ศบฉ. แสตนด์บาย กิจกรรม Bike for Mom " ปั่นเพื่อแม่ "
17/08/58
ศบฉ. ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมศูนย์เอราวัณ
20/08/58
ศบฉ. ร่วมสัมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13
22/08/58
ศบฉ. ภาพบรรยาการการสอบภาคทักษาการปฏิบัติงาน การสอบขึ้นทะเบียนพนักงานฉุกเฉินฯ
23/08/58
ศบฉ. แสตนด์บายงาน Muang Thai Marathon 2015
ศบฉ. ให้ความรู้เรื่อง กระตุกหัวใจ กระตุ้นชีวิต AED (Automated External Defibrilator)
10/08/58
รพจ. ผุ้ตรวจราชการสูง เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ครั้งที่ 2
28/08/58
รพก. ต้อนรับบุคลากรจากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี เข้าศึกษาดูงาน
26/08/58
รพก. นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆใน กทม เข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค
13/08/58
รพส. กิจกรรมรักสดใสในวัยเยาว์
17/08/58
รพส. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใช้ของไทย สวมผ้าไทย
18/08/58
รพส. ประชุมวิชาการประจำปี 2558
24/08/58
รพส. โครงการปัญหาสุขภาพกับการดูแล


 

30 ส.ค. 56 รพก. ต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
29 ส.ค. 56 รพก. ต้อนรับ นายพิชญา นาควัชระ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูล และคณะ
26 ส.ค. 56

รพก. มอบรางวัลโครงการเดินทางลาด ลด ละ ล่ำ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาล

รพจ. กลุ่มงานอนามัยชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอ้วนลดพุง
รพจ. สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
รพจ. อบรมการปชส. เชิงรุก
รพก. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน
22 ส.ค. 56 รพก. การถ่ายทำข่าว "โครงการตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมฯ" จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
20 ส.ค. 56 รพจ. จัดกิจกรรม สืบสานวันแม่และรับสมัครหญิงต้องการตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
รพจ. ผอ.นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รพจ. รับ Reaccreditation ครั้งที่ 2
16 ส.ค. 56 รพก. ต้อนรับคณะผู้ดูงานจากองค์การอนามัยโลกอ(World Health Organization) เยี่ยมชมงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายของวัณโรค
15 ส.ค. 56 รพจ. จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรราาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รพจ. จัดโครงการปลูกป่าชายเลน
13 ส.ค. 56 รพก. พิธีเปิด โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี
9 ส.ค. 56 ศบฉ. ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุม
ศบฉ. ประชุมวิชาการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2556 เรื่อง การบริหารจัดการในเหตุสาธารณภัย / ภัยพิบัติ
ศบฉ. อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาบาลกู้ชีพ Refreshing Course EMS Nurse
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย
8 ส.ค. 56 รพก. กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ "Big Cleaning Day"
รพก. งานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี
รพก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกิจกรรม 5ส จากสำนักการแพทย์
5 ส.ค. 56 รพจ. ทีวีบูรพาถ่ายทำรายการ "พลเมืองเรื่องดี" ตอนรายการจิตอาสาสมัคร Yellow Birds รพจ.
รพจ. อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด
รพจ. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทางการพยาบาล

 

29/08/55 การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น ในสถานบริการสาธารณสุข รพก.
24/08/55 ตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
22/08/55 พิธีเปิดหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort ward) ชั้น 17 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลางทำการตรวจพื้นที่สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงพยาบาลกลางของหน่วยงานต่างๆ
21/08/55 ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ)ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย(1)
ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ)ร่วมกับโรงพยาบาลกลาง ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย(2)
ศูนย์เอราวัณร่วมกับโรงพยาบาลกลาง จัดซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ประจำปี 2555
การดูแลผู้ติดบุหรี่ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
14/08/55 โรงพยาบาลกลางซ้อมแผนรับเหตุการณ์อัคคีภัยและกู้ภัย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
10/08/55 โรงพยาบาลกลางเข้าร่วมพิธีถวายพระพร เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี
โรงพยาบาลกลางจัดนิทรรศการ 80 พรรษา มหาราชินี " แม่ของแผ่นดิน "
09/08/55 " โครงการประกวดต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร "
กิจกรรม Big Cleaning Day
พีธีถวายพระพร " เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี "
08/08/55 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลางทำการตรวจพื้นที่สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงพยาบาลกลางของหน่วยงานต่างๆ
01/08/55 งานเลี้ยง " ขอบคุณนักกีฬาและกองเชียร์ "
17/08/55-24/08/55 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดมหกรรมคุณภาพประจำปี 2555 (17/08/55) รพจ.
ทีมแพทย์สูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ อัดรายการ "คุยกับหมอ" ทาง TNN 2 (22/08/55)
14/08/55-17/08/55 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จัดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทางการพยาบาล (9/08/55 และ 14/08/55)
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพการให้บริการ กทม. ตรวจเยี่ยม OPD (15/08/55)
06/08/55-10/08/55 First Book "เล่มแรกของลูกสำคัญอย่างไร" (7/08/55)
กิจกรรมวันแม่ (10/08/55)
28/07/55-01/08/55 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระบารมีพุทธชยันตี 2600 ปี (28/07/55)
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ (30-31/07/55)
10/08/55 อ.ก.ก สามัญสำนักการแพทย์ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ผู้มีสิทธิลงสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
07/08/55-09/08/55 โรงพยาบาลตากสินจัด "ตากสินรักษ์พลังงาน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รพต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th