สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: มีนาคม 2561 ::
31/03/61 รพจ. จัดกิจกรรม รพจ. ปลูกต้นไม้ให้ กทม.เขียวขจี
30/03/61 รพท. ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
30/03/61 รพจ. จัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน ชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น
29/03/61 รพร. ต้อนรับทีมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เยี่ยมชมงานด้าน palliative
28/03/61 รพร. คณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยประคับประคอง เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล
28/03/61 รพท. จัดโครงการอบรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
27/03/61 รพร. ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กรณีการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาล
27/03/61 รพท. ร่วมรับฟังผลงานวิชาการ หลักสูตร "นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 21"
26/03/61 รพร. ศึกษาดูงานการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
23/03/61 รพร. วันไตโลก "สตรีไทย ไตแข็งแรง"
23/03/61 รพท. รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
23/03/61 รพจ. จัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
22/03/61 รพร. ร่วมงานวันคล้ายวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์
22/03/61 รพท. เข้าร่วมงานครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์
22-23/03/61 รพจ. จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางการพยาบาล แก่บุคลากรใหม่ทางการพยาบาล
22/03/61 รพจ. เข้าร่วมงานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
22/03/61 รพล. งานวันครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาสำนักการแพทย์
21-23/03/61 รพท. ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
21/03/61 รพจ. รับมอบกล้วยสวนจากผู้ใหญ่ใจดี
21/03/61 รพจ. ขอเชิญชวนชาว รพจ. ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
20/03/61 รพจ. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ วัณโรคสากล
19/03/61 รพท. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
16/03/61 รพร. กิจกรรม "กินอยู่อย่างไรเมื่อไตเสื่อม"
16/03/61 รพท. ร่วมงานนิทรรศการของ บนต. รุ่นที่ 31 "กรุงเทพฯ ปลอดภัย ใส่ใจผู้สูงอายุ"
16/03/61 รพท. ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ กระทรวงแรงงาน
15-16/03/61 รพจ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร
13/03/61 รพร. รับเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ
13/03/61 รพท. เข้ารับประกาศนียบัตร เนื่องในโอกาสผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ำ
13/03/61 รพจ. รับมอบเต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9/03/61 รพร. ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
9/03/61 รพจ. ขอเชิญชวนชาว รพจ. ร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์ ประหยัดพลังงาน
9/03/61 รพจ. ชาว รพจ. ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ลดภัยบนท้องถนน
8/03/61 รพร. ตลาดนัดคนดี วิถีพอเพียง
8-9/03/61 รพท. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
7/03/61 รพท. ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ กระทรวงแรงงาน
6/03/61 รพร. การตรวจสถานที่และวัตถุดิบในการประกอบอาหารของร้านค้าและโรงพยาบาล
6/03/61 รพร. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ในสาธารณภัยกลุ่มชน
6/03/61 รพท. รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง
6/03/61 รพจ. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว วันเดียวเบ็ดเสร็จฉับไว
5/03/61 รพต. ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
5/03/61 รพร. มหกรรมฝังเข็มครั้งที่ 10
5/03/61 รพส. ตรวจสุขภาพ & ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
2/03/61 รพส. รับมอบเตียงไฟฟ้า จากร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ ไทยแลนด์
2/03/61 รพส. เคารพธงชาติ
2/03/61 รพส. ข่าว โครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.youtube.com
2/03/61 รพส. ข่าว กรรมการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าหารือด้านการแพทย์ ลงเว็บไซต์ www.banmuang.co.th
2/03/61 รพส. ข่าว พิธีเปิดโครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.fourarmy.com
2/03/61 รพส. ข่าว พิธีเปิดโครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.thainews2017.com
2/03/61 รพส. ข่าว พิธีเปิดโครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.siamfocustimenews.com
2/03/61 รพส. ข่าว พิธีเปิดโครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.ddpostnews.com
2/03/61 รพส. ข่าว พิธีเปิดโครงการ โทรนัด BFC พบแพทย์ใน 60 นาที ลงเว็บไซต์ www.pheupuangchon.com
2/03/61 รพส. ข่าว กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ 2561 ลงเว็บไซต์ www.fourarmy.com
2/03/61 รพท. รับมอบการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
2/03/61 รพท. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 30 ปี
2/03/61 ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ คลินิกนอกเวลา
2/03/61 รพจ. ชาว รพจ.ร่วมใจ แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
2/03/61 รพล. วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
:: มีนาคม 2558 ::
20/03/58 ศบฉ. พิธีปิดมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม EMD:Emergency Meducal Dispatch Development Program รุ่น 1 ปี 58
24/03/58 รพต. โรงพยาบาลตากสินจัดโครงการรณรงค์ป้องกันวัณโรค
17/03/58 รพร. ประชาสัมพันธ์มหกรรมฝังเข็มครั้งที่ 4 (กิจจกรรมวันที่ 2)
17/03/58 รพร. Big cleaning Day
02/03/58 รพร. กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
03/03/58 รพร. ผลการประกวดคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน รพ.ราชพัฒน์
09/03/58 รพร. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10/03/58 รพร. รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ
13/03/58 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณรับการอบรม BMA GIS Online ประจำปีงบประมาณ 2558
13/03/25 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/25558
16/03/58 ศบฉ. ศูนย์เอราวัณกำหนดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Meducal Dispatch Development Program รุ่น 1 ปี 58
12/03/58 รพก. การสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ในสังกัดสำนักการแพทย์
16/03/58 รพจ. คุมกำเนิด มดลูกหย่อน รู้ได้ในอโรคาไลฟ์
20/03/58 รพจ. เข้ารับการตรวจพัฒน่าสภาพแวดล้อมในการทำงาน สนพ.
11/03/58 ศบฉ. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน มี.ค.
ศบฉ. แสตนด์บายด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลผู้นำจากเอเชีย-ยุโรป ในการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3
12/03/58 ศบฉ. แสตนด์บายด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงาน กพ.
03/02/58 รพท. กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
05/02/58 รพท. กิจกรรมการประกวดกระปุกออมสิน
10/02/58 รพท. รับค่าคลอดข้างเตียง
รพท. เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
11/02/58 รพท. ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
12/02/58 รพท. บ้านของเรา บ้านเดียวกัน
13/02/58 รพท. รับค่าคลอดข้างเตียง
20/02/58 รพท. กิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุ
07/02/58 รพท. รับการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
05/03/58 ศบฉ. ออกรายการเจาะประเด็น ทางช่อง Metro TV PSI 221 โทรทัศน์มหานคร ตอน "ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.(ศูนย์เอราวัณ)"
06/03/58 ศบฉ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักการแพทย์
09/03/58 ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐานร่วมกับ 8 มูลนิธิ
10/03/58 ศบฉ. ผู้ตรวจราชการประจำเขตราชการกรุงเทพมหานคร 2 เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เอราวัณ
10/03/58 รพก. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ ประชุมวิชาการประจำปี National Forum ครั้งที่ 16
11/03/58 รพก. บุคคลากรของโรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี National Forum ครั้งที่ 16
03/03/58 รพล. วันคล้ายวันสถาปนาของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2558
06/03/58 รพก. เปิดงานวันสตรีสากล
  รพก. ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง
13/02/58 รพจ. กำหนดการ Big Cleaning Day
12/02/58 รพจ. ปันฝันปันยิ้มถ่ายทำโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย
13/02/58 รพจ. Big cleaning Day
02/03/58 ศบฉ. เตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินร่วมกับ BMCL เดือน พ.ค.58
20/02/58 ศบฉ. ดูแลประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล
23/02/58 ศบฉ. เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักการแพทย์
25/02/58 ศบฉ. ซ้อมแผนการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรณีเผชิญเหตุอุบัติภัยสารเคมีและสิ่งมีพิษ
ศบฉ. รับการตรวจประเมินการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5ส.) ครั้งที่ 1/2558
26/02/58 ศบฉ. ร่วมงานมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2558 เรื่อง "เลิกบุหรี่ 360 องศา"
25/02/58 รพก. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
24/02/58 รพก. การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์
30/01/58 รพจ. ศูนย์นมแม่รพจ.ให้ความรู้ในรายการข่าวช่อง 3 แฟมิลี่
02/02/58 รพจ. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
05/02/58 รพจ. ช่อง ONE HD ถ่ายทำศูนย์นมแม่ รพจ.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th