สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: พฤษภาคม 2558 ::
22 พ.ค.58 ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการจัดซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธราณภัย ประจำปี 2558
  ศบฉ. พีธีจบการอบรมภาคทฤษฎี EMT Basic รุ่นที่ 2 ปี 58
25 พ.ค.58 ศบฉ. จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
  ศบฉ. ประชุม Table Top Exercises ครั้งที่ 1
1 พ.ค.58 รพว. การประชุมระหว่างโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์และศูนย์บริการสาธารณสุข
7 พ.ค.58 รพว. ค่ายความดันโลหิตสูง ประจำปี 2558
  รพว. ศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
12 พ.ค.58 รพว. พิธีรับมอบเครื่องมือผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง (Laparoscope)
14 พ.ค.58 รพว. คณะตรวจสอบเวชระเบียน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เขตพื้นที่ 13
15 พ.ค.58 รพว. วันความดันโลหิติสูงโลก
18 พ.ค.58 รพว. กิจกรรมเวทีเสวนาคุณธรรม
21 พ.ค.58 รพว. โครงการอบรมพัฒนาระบบยา
  รพว. ทีมปรึกษาจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (NFI)
27 พ.ค.58 รพว. วันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2558
21 เม.ย.58 รพจ. ประชุมเครือข่ายร่วมรักษาระหว่าง รพ. และศูนย์บริการสาธารณสุข
22 เม.ย.58 รพจ. กิจกรรมโครงการคืนความสุขให้ รพจ. ชมรม D.I.Y
  รพจ. กิจกรรมโครงการคืนความสุขให้ รพจ. ชมรม Make up & Hair Design
23 เม.ย.58 รพจ. กิจกรรมโครงการคืนความสุขให้ รพจ. ชมรม Florist Room
24 เม.ย.58 รพจ. ครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน แก้ไขปัญหาความรุนแรง
24 เม.ย.58 รพร. อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและหนีไฟ
11 พ.ค.58 รพร. การประชุมผู้สูงอาย
12 พ.ค.58 รพร. Pressure ulcer management : A new knowledge update
15 พ.ค.58 รพร. อบรมการใส่เฝือกไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 1
20 พ.ค.58 ถ่ายทำรายการกรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข
27 เม.ย.58 รพจ. เชิญสักการะพระพุทธยันตีองค์ดำ นาลัยทา
  รพจ. ร่วมสักการะพระพุทธยันตีองค์ดำ นาลัยทา
  รพจ. อนามัยชุมชน ให้ความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันภาวะปอดอักเสบในผู้สูงอายุ
22 พ.ค.58 รพก. นางเพียงใจ วิศรุตรัตน ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครบรอบ 117 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง
  รพก. พิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ ชั้น 16 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
29 พ.ค.58 รพต. กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่และสุรา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
11 พ.ค.58 ศบฉ. ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ มักกะสัน
  ศบฉ. ประชุม คกก. พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2558
12 พ.ค.58 ศบฉ. ร่วมซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตเพลิงไหม้รถยนต์ ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ออกอากาศ)
15 พ.ค.58 ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือน พ.ค.58
19 พ.ค.58 ศบฉ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เอราวัณ
20 พ.ค.58 ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 4/2558
  ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย 2558
19 พ.ค.58 รพต. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันภัยแผ่นดินไหว อัคคีภัยในอาคารสูง
18 พ.ค.58 รพก. จัดอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน
15 พ.ค.58 รพก. ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleanning Day
2 เม.ย.58 รพจ. Metro TV เข้าถ่ายทำรายการศุกร์สุขภาพเรื่องโรคอัลไซเมอร์ ณ คลินิกผู้สูงอายุ
3 เม.ย.58 รพจ. จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
7 เม.ย.58 รพจ. กิจกรรมแรกของชมรมอิ่มสะอาด โครงการ คืนความสุขให้ รพจ.
  รพจ. ชมรมผู้สูงอายุ จัดสรงน้ำพระรถน้ำขอพรผู้ใหญ่
9 เม.ย.58 รพจ. จัดงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจำปี 2558
11 พ.ค.58 รพก. การบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
27 มี.ค.58 รพจ. คืนความสุขแก่บุคลากร รพจ. จัดชมรมและกิจกรรม Happy CKP together
31 มี.ค.58 รพจ. เสวนานมแม่ แม่กินยาหนูต้องงดนมแม่เหรอค่ะ
7 พ.ค.58 รพก. ประชุมวิชาการ Moral and Innovation
2 เม.ย.58 รพท. คัดกรองผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  รพท. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพฯ เจริญพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ
  รพท. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8 เม.ย.58 รพท. ร้องร่ำ ฮัมเพลง สงกรานต์สุขใจ
16 เม.ย.58 รพท. รดน้ำขอพร ผอ.รพท. เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
17 เม.ย.58 รพท. สรงน้ำพระครูสุนทรธรรมวิมล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
27 เม.ย.58 รพท. ประชุม คกก. พัฒนาระบบสาธารณสุขเข้มแข็งหนองแขม-บางบอน
28 เม.ย.58 รพท. โครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ตามหลักสูตรชุมชนกู้ชีพ
1 พ.ค.58 รพก. งานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558
27 เม.ย.58 รพก. การประชาสัมพันธ์และรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ
18 มี.ค.58 รพจ.Metro TV บันทึกเทปสดรายการ เจาะประเด็น เรื่อง เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
20 มี.ค.58 รพจ. ประชุมวิชาการอาสาสมัคร Yellow Birds สุขภาพดีชีวีมีสุข
  รพจ. ดาราตุ๊กกี้และรายการปันฝันปันยิ้มถ่ายทำโครงการผ่าตัดมดลูกศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
  รพจ. บริจาคข้าวของและปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ
  รพจ. กำหนดการสงกรานต์ 4 ภาค
  รพจ. รู้ 3 โรค อาทิสติก สาธิสั้น และไทรอยด์ ผ่าน ศุกร์สุขภาพ Metro TV
23 เม.ย.58 ศบฉ. ประชุมย้ำเตือนอัตลักษณ์สำนักการแพทย์ ตามโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
  ศบฉ. จัดอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน EMT Basic รุ่นที่ 2 ปี 58
  ศบฉ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน รุ่นที่ 1 ปี 58 ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

:: พฤษภาคม 2556 ::
30 พ.ค. 56 ต้อนรับคณะดูงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล, งานจ่ายกลาง และการเก็บขยะติดเชื้อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 รพก.
โรงพยาบาลกลางรับมอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการให้บริการประชาชน รพก.
รพจ. รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก
รพจ. ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าตัดผ่านกล้องด้าน สูติ - นรีเวช
รพจ. จัดอบรม "การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม"
รพจ. วันงดสูบบุหรี่โลก
27 พ.ค.56 รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ มุ่งเน้นความเป็นโรงพยาบาลสีขาว
รพว. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รพว. โครงการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (ประชาชน)
รพว. การตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค
รพว. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก(สำหรับเจ้าหน้าที่)
วันครบรอบ 115 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง
23 พ.ค.56 ศบฉ. ประชุม "การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร" ครั้งที่ 2/2556
ศบฉ. ประชุม"คณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร"
ครั้งที่ 2/ 2556
รพส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร ครบรอบ 11 ปี และเปิดคลินิกรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
รพก. ตรวจสภาพรถพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกทม. ประจำปี 2556
22 พ.ค.56 กิจกรรมทำความสะอาดใหญ ่"Big Cleaning Day" โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
รพก. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงและคณะนายพิชญา นาควัชระ เพื่อการตรวจเยี่ยมในรอบการตรวจ
ราชการ
21 พ.ค.56 รพจ. ทำบุญไหว้พระธรรมะสัญจร จ.สุพรรณบุร
รพจ. จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
รพจ. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร
รพจ. รับการตรวจเยี่ยม
รพจ. ปั่นเพื่อโลกสีเขียว (Bike For a Greener World)
รพจ. กำหนดการ วันงดสูบบุหรี่โลก
9 พ.ค.56 รพจ. KM : เรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน รพ.
รพจ. กำหนดการอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
รพจ. กำหนดการโครงการธรรมะสัญจรทำบุญไหว้พระ
รพจ. เปิดบริการรถไฟฟ้ารับ - ส่ง ผู้ใช้บริการถึงลานจอดรถ
17 พ.ค.56 รพก. ต้อนรับคณะวิทยากร - ผู้เข้าร่วมประชุมในการบรรยายพิเศษเรื่อง "ปลอดหนี้ ชีวีมีสุข"
รพจ. จัดอบรม 5 ส.
รพจ. เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
รพจ. กำหนดการโครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรง
16 พ.ค.56 ศบฉ. การตรวจรับรองหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร Bangkok Emergency Medical Service System (Bangkok EMS) ประจำปี 2556
ศบฉ. โครงการการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน (หลักสูตรชุมชนกู้ชีพ รุ่นที่ 2)
14 พ.ค.56 รพก. ประชุมคกก. กำหนดรายละเอียดการจ้างและประสานงานฯ โครงการ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
7 พ.ค.56 ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556
3 พ.ค.56 รพจ. ประชุมการบันทึกทางการพยาบาลแนวใหม่
รพจ. รายงานตัวพยาบาลวิชาชีพใหม่สู่ รพจ.
รพจ. อบรมแม่อาสา ยกระดับคุณภาพบุตรหลานในชุมชน
รพจ. การอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 4
รพจ. ร่วมสมทบทุนบูรณะ วันนางนองวรวิหาร


 

 

 

 

 

 


:: พฤษภาคม 2555 ::
04/05/55 นางสาววัชรา เปรุนาวิน ทันตยแพทย์หญิงทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพายชั้นสูงสุด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหวิชาชีพ รพจ. เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รุ่นที่ 1
08/05/55 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดประชุมทบทวนแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัด
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10/05/56 ศูนย์เอราวัณจัดฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับกรุงเทพมหานครในการพัฒนาบุคลากรในระบบฯ
นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองวิชาการ เข้าตรวจเยียมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลกลาง
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพจ. จัดประชุม Interhospital Conference สำหรับแพทย์ศัลยกรรมกระดูกในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กทม.
11/05/56 รพจ. ขอเชิญบุคลากรเพศหญิง รพจ. รับฟังและฝึกภาคปฏิบัติศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นในรูปแบบต่างๆ
กลุ่มงานอนามัยชุมชน รพจ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหวิชาชีพเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รุ่นที่ 2
14/05/56 รพจ. จัดกิจกรรม 5 ส. และอนุรักษ์พลังงาน
16/05/56 นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองวิชาการ ตรวจเยี่ยมโครงการ เจริญกรุงพร้อมใจภักดิ์ พัฒนาบริการเทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชา
18/05/56 รพจ. จัดสัมมนาบูรณาการงานกับชีวิตด้วยแนวคิด Learn
รพจ. จัดโครงการครอบครัวสมานฉันท์ในชุมชน
21/05/56 รพจ. เปิดงานอบรมข้าราชการไทยใสสะอาด
23/05/56 รพจ. จัดโครงการปฏิบัติการฝ่าวิกฤตพิชิตพุง ครั้งที่ 2
สรพ. นำทีมบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศเนปาลมาศึกษางานด้านคุณภาพใน รพจ.
24/05/56 งานวันครบรอบ 114 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลกลาง
27/05/56 รพจ. ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2555
30/05/56 รพก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย"
รพจ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร (OD)
31/05/56 รพก. จัดโครงการเดินรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
รพก. ร่วมจัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
รพต. จัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก
รพก. เปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "NUTRITION SUPPORT IN SURGICAL CANCER"
รพจ. เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก


 


 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th