สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: เดือนพฤศจิกายน 2558 ::
27/11/2558
17/11/2558
18/11/2558
18/11/2558
24/11/2558
24/11/2558
25/11/2558
19/11/2558
19/11/2558
17/11/2558
17/11/2558
13/11/2558
15/10/2558
6/10/2558
7/10/2558
13/10/2558
15/10/2558
16/10/2558
20/10/2558
21/10/2558
21/10/2558
21/10/2558
27/10/2558
27/10/2558
28/10/2558
30/10/2558
31/10/2558
24/11/2558
12/11/2558
10/11/2558
10/11/2558
9/11/2558
30/10/2558
2/11/2558
3/11/2558
2/11/2558
3/11/2558
4/11/2558
6/11/2558
6/11/2558
10/11/2558
2/11/2558
2/11/2558
3/11/2558
5/11/2558
รพก เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ศบฉ ร่วมสำรวจความพร้อมก่อนพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ 2015
ศบฉ ศูนย์เอราวัณประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 9/2558
ศบฉ จัดทีมแพทย์สนับสนุนกิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ One Young World Summit 2015
รพก กราบพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธและพระพุทธชินสีห์มิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ
รพก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางรับบริจาคที่นอนป้องกันการกดทับ
รพก เปิดงานนิทรรศการวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
รพก ต้อนรับและสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รพก เปิดโครงการโรงพยาบาลพบประชาชน : ชุมชนยุคใหม่ไร้ความรุนแรง
รพส จัดกิจกรรมวันเบาหวานโรค World diabetes day
รพส อบรมหลักสุตร Med error การบริหารยา
รพข จัดกิจกรรมวันเบาหวานโรค หัวข้อ "กิน อยู่ เป็น เริ่มวันนี้ พร้อมเปลี่ยนพรุ่งนี้ให้ดีขึ้น"
รพร การประชุมชมรมผุ้สูงอายุ
รพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านคลินิกผู้สูงอายุ กับ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
รพร แสดงความยินดีกับ นพ.พีระพงษ์ สายเชิ้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร
รพร ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติของ นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล
รพร โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Happy Money 2015
รพร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
รพร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Palliative ที่ รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุร
รพร เข้าร่วมโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
รพร กิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
รพร พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
รพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมเข้าแถวเคารพธงชาต
รพร ต้อนรับคณะนักศึกษาที่เข้ามาฝึกภาคปฏิบัติที่ รพ.ราชพิพัฒน์
รพร การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตักบาตรเทโว
รพร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ เข้าสัมภาษณ์ หัวข้อ ม.12
รพร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันเบาหวานโลก"
รพต กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
รพก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วันเบาหวานโลก
รพก ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ
รพก แสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ
รพก แสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตทุ่งครุ
ศบฉ อบรม EMR : Emergency Medical Responder รุ่นที่ 2
ศบฉ ร่วมงานวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศบฉ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพนายอังกูร วงศ์ราตรี ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รพก กิจกรรม "รวมพลัง รวมพล คนโรงพยาบาลกลาง KLANG"
รพก ต้อนรับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รพส ประชุม ระบบสแกนเวชระเบียน
รพส อบรมหลักสุตร "หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ"
รพส ประชุมคณะกรรมการวัณโรค
รพข เปิดให้บริการคลินิกฝังเข็มรักษาอาการโรคต่างๆ
รพข ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Metro TV "โทรทัศน์มหานคร" 
รพข กิจกรรม "โครงการเกษตรสุขภาพดี กับ ธนาคารเพื่อการเกษรและสหกรณ์ 
รพก การบรรยายซ้อมแผนวินาศภัยเตรียมความพร้อมกับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองฯ
รพก ต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th