สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: เดือนตุลาคม 2558 ::
29/9/2558
29/9/2558
5/10/2558
7/10/2558
7/10/2558
21/10/2558
30/10/2558
17/9/2558
22/9/2558
28/9/2558
12/10/2558
3/9/2558
15/9/2558
15/9/2558
17/9/2558
17/9/2558
18/9/2558
22/9/2558
22/9/2558
23/9/2558
24/9/2558
24/9/2558
25/9/2558
25/9/2558
30/9/2558
21/10/2558
9/10/2558
13/10/2558
15/10/2558
20/10/2558
21/10/2558
23/10/2558
24/10/2558
26/10/2558
29/10/2558
30/10/2558
30/10/2558
19/10/2558
20/10/2558
22/10/2558
6/11/2558
26/10/2558
27/10/2558
31/10/2558
26/10/2558
19/10/2558
21/10/2558
12/10/2558
12/10/2558
14/10/2558
15/10/2558
15/10/2558
21/10/2558
23/10/2558
23/10/2558
23/10/2558
23/10/2558
15/10/2558
15/10/2558
13/10/2558
9/10/2558
8/10/2558
7/10/2558
6/10/2558
28/9/2558
29/9/2558
30/9/2558
2/10/2558
30/9/2558
2/9/2558
4/9/2558
7/9/2558
8/9/2558
10/9/2558
17/9/2558
17/9/2558
21/9/2558
21/9/2558
24/9/2558
25/9/2558
25/9/2558
25/9/2558
1/9/2558
2/9/2558
3/9/2558
4/9/2558
9/9/2558
10/9/2558
11/9/2558
6/9/2558
18/9/2558
21/9/2558
28/9/2558
28/9/2558
2/10/2558
5/10/2558
29/9/2558
15/10/2558
25/9/2558
5/10/2558
13/10/2558
14/10/2558
5/10/2558
19/10/2558
14/10/2558
14/10/2558
1/10/2558
6/10/2558
รพจ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
รพจ ผ่านการประเมิน GMP
รพจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559"
รพจ ประมวลภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รพจ ร่วมแสดงความยินดี นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ
รพจ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
รพจ ส่งนายแพทย์สุรชัย ภูมิพัฒน์ผล
รพส เกษียณอายุราชการของนายแพทย์พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิร
รพส รณรงค์อันตรายจากไข้เลือดออก
รพส บวงสรวงหอพระประจำโรงพยาบาลสิรินธร
รพต สัมมนาเชิงวิชาเชิงปฏิบัติการ "แคมป์วัยใส ใส่ใจสุขภาพ"
รพร KM "ศิริเกษมรวมใจ ต้านภัยข้อเข่าเสื่อม"
รพร ประชุมแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559
รพร ดูงานด้านอาชีวอนามัย CMC Music
รพร พิธีเปิดกีฬาเปตองสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
รพร ต้อนรับคณะดูงานจากคลินิกตากสินปิยะรักษ์
รพร ต้อนรับผู้อำนวยการ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
รพร ประชุมวางแผนการเรียนการสอนและ ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
รพร ประชุมมอบนโยบายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล
รพร การแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ครั้งที่ 1 รอบรองชนะเลิศ
รพร พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
รพร แสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีเปิด เรือนตากสินปิยรักษ์
รพร เยี่ยมการออกเหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
รพร KM "Focus Charting"โดยคุณเกตุแก้ว นิลยาน
รพร พิธีปิดกีฬาเปตองสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
รพก เปิดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาต
รพท รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร
รพท ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2559
รพท วันล้างมือโลก
รพท รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร
รพท วันทันตสาธารณสุข
รพท ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รพท ขอสนับสนุนรถบบรทุกน้ำจาก สำนักงานเขตหนองแขมฯ
รพท ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครอาชีวอนามัย 1/2559
รพท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับมอบดอกไม้ แสดงความยินด
รพท ยินดี ปรีดา อำลา "สุขสันต์"
รพข ประชุมนโยบายเปิดบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รพจ กิจกรรม "สร้างคุณค่าระหว่างรอคอย"
รพจ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการ ลอส แอนด์ ฟาวด์ ประเทศไทย
รพจ ขอขอบคุณทุกแรงศรัทธาน้ำใจ ของชาว รพจ. ทุกท่าน
รพจ กำหนดกิจกรรมรับน้อยวัยใส พยาบาลน้องใหม่ รพจ.
ศบฉ อบรม EMR :Emergency Medical Responder รุ่นที่ 2
ศบฉ สำรวจพื้นที่แสตนด์บายทีมแพทย์ ฉุกเฉินกิจกรรม Bike For Dad
รพก ปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมนายณยศ อานาทิพย์ 
รพก กิจกรรม "ติวเข้มเตรียมความพร้อม Re Accreditation"
รพล กิจกรรมเดินรณรงค์วันล้างมือโลก
รพล จัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เปิดที่ทำการใหม่ของตระกูลฮุน อนุสรณ์มูลนิธ
ศบฉ ศูนย์เอราวัณกำหนดจัดอบรม EMR :Emergency Medical Responder
ศบฉ ภาพการอบรม EMR :Emergency Medical Responder
ศบฉ Paramedic จาก ม.พะเยา ฝึกภาคทักษะปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ศบฉ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์เอราวัณร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ศบฉ ร่วมรณรงค์การล้างมือให้ถูกวิธี 7 ขั้นตอน
ศบฉ ประชุมพยาบาลคัดกรองสายด่วนกู้ใจ
ศบฉ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ศบฉ ทบทวนความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย
ศบฉ ขอเผยแพร่ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์เอราวัณผ่านสื่อต่างๆ
รพก พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รพก กิจกรรมวันล้างมือโลก Global handwashing Day
รพก การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
รพก การบรรยายเรื่อง การป้องกันและเตรียมรับมืออุบัติภัยหมู่
รพก การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รพก การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
รพก ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ
รพก กิจกรรมโครงการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ศบฉ Paramedic จาก ม.พะเยา ศึกษา ฝีกงาน ณ ศูนย์เอราวัณ
ศบฉ ศูนย์เอราวัณประชุม Servic Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศบฉ นักศึกษาหลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ศึกษา ดูงาน
รพก เตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลฯ
รพก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางรับบริจาคเครื่องมือทางการแพทย
รพท โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ 2559 (ครั้งที่2)
รพท โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ 2559 (ครั้งที่3)
รพท รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
รพท ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องอาคารปลอดขยะ
รพท เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
รพท ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงและคณะ
รพท ปีละหน คนกันเอง
รพท อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
รพท วันอัลไซเมอร์โลก
รพท วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
รพท ตรวจสุขภาพข้าราชการเขตบางบอน
รพท งานเกษียณอายุราชการ สำนักการแพทย
รพท รับมอบเงินบริจาค
รพว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมอุบัติภัยกลุ่มชน 
รพว ประมวลภาพการซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการ แผนจัดการอุบัติภัยกลุ่มชน
รพว กิจกรรมบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญากับระบบบริการสุขภาพ
รพว ภาพกิจกรรมการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญากับระบบบริการสุขภาพ รุ่นที่ 2
รพว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1
รพว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2
รพว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 3-4
รพว ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
รพว กิจกรรมเวทีคุณธรรม
รพว งานอัลไซเมอร์โลก
รพว สานสัมพันธ์จากดวงใจ สานสายใยจากการุณย์รัศมิ์
รพว แสงแห่งคุณภาพ
ศบฉ ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนตุลาคม
ศบฉ แพทย์ประจำบ้าน รพ.รามาฯ และ Paramedic ม.พะเยา ศึกษา ดูงาน 
รพข การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มหาวิทยาลัยฯ
รพข กิจกรรมชมรมผู้สุงอายุโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
รพจ ร้อยรักรวมใจ ร้อยสายใยความผุกพัน ฝ่ายการพยาบาล
รพจ. สวดเจริญพระพุทธมนต์
รพจ สมาชิกชมรมผ้สูงอายุ รพจ. ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้มงคล
รพจ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การล้างมือ"หยุดแพร่...หยุดกระจาย...ทำง่ายๆด้วยการล้างมือ"
รพจ ร่วมด้วย...ช่วยกัน เจอ ต้อง แจ้ง
รพจ การจัดระบบการจอดรถภายใน รพจ. สำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อ
รพจ กำหนดสัปดาห์รณรงค์ล้างมือ 2015
รพจ กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ล้างมือ CKP-Global Hand Washing Day
รพส ประชุมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม
รพส การเรียน service Profel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th