สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: เดือนธันวาคม ::
รพก.
01/12/2559
01/12/2559
01/12/2559
02/12/2559
02/12/2559
02/12/2559
02/12/2559
07/12/2559
07/12/2559
07/12/2559
08/12/2559
08/12/2559
08/12/2559
09/12/2559
09/12/2559
09/12/2559
10/12/2559
10/12/2559
11/12/2559
11/12/2559
12/12/2559
12/12/2559
13/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
14/12/2559
15/12/2559
16/12/2559
รพต.
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
01-08 /12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
09-15/12/2559
รพจ.
02/12/2559
02/12/2559
08/12/2559
13/12/2559
รพท.
01/12/2559
01/12/2559
14/12/2559
รพล.
01/12/2559
01/12/2559
01/12/2559
14/12/2559
รพส.
01/12/2559
02/12/2559
05/12/2559
07/12/2559
08/12/2559
08/12/2559
08/12/2559
09/12/2559
วัน / เดือน /ปี
14/12/2558
15/12/2558
15/12/2558
16/12/2558
17/12/2558
22/12/2558
24/12/2558
24/12/2558
28/12/2558
29/12/2558
30/12/2558
29/12/2558
23/12/2558
24/12/2558
25/12/2558
18/12/2558
18/12/2558
13/11/2558
19/11/2558
25/11/2558
27/11/2558
2/11/2558
10/11/2558
18/11/2558
25/11/2558
25/11/2558
26/11/2558
27/11/2558
4/12/2558
5/12/2558
5/12/2558
3/12/2558
3/12/2558
3/12/2558
16/12/2558
16/12/2558
15/12/2558
9/12/2558
11/12/2558
11/12/2558
9/12/2558
9/12/2558
1/12/2558
2/11/2558
13/11/2558
3/11/2558
11/11/2558
25/11/2558
3/11/2558
5/11/2558
6/11/2558
11/11/2558
13/11/2558
18/11/2558
18/11/2558
23/11/2558
25/11/2558
25/11/2558
26/11/2558
27/11/2558
23/12/2558
24/12/2558
22/12/2558
22/12/2558
23/12/2558
15/12/2558
20/12/2558
22/12/2558
22/12/2558
18/12/2558
ปี พ.ศ.2559
รายงานการลงนามถวายความอาลัย 1ตค - 30 พย.59
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
หน่วยกู้ชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลาง ร่วมโครงการ “รวมพลัง พม. เพื่อสุขภาวะที่ดี”
บุคลากรโรงพยาบาลกลางเข้าร่วมทำความสะอาดสาธารณสถาน Big Cleaning “ทำดี เพื่อพ่อ”
พระราชกรณียกิจ “10 โครงการหลวงน่าเที่ยว ต้อนรับฤดูหนาว”
รพ.กลาง เข้าร่วมยืนเฝ้าฯ รับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โรงพยาบาลกลาง รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูคุณงามความดี
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง อาการเพ้อ / อาการสับสนเฉียบพลัน (Delirium 2)
ข่าวสารสุขภาพ “เลือกกิน - เลี่ยงกิน ตามกรุ๊ปเลือด”
แนวทางการประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
บริษัทโลหะกิจเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน
พระราชกรณียกิจ “โครงการฝนหลวง”
อาการเพ้อ อาการสับสนเฉียบพลัน (Delirium 2)
ข่าวสารสุขภาพ “วิธีสังเกต ยาเสื่อมคุณภาพ”
แนวทางการฯด้วยการปรับปรุงในส่วนอาคาร
ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ข่าวสารสุขภาพ “สาเหตุของโรคภูมิแพ้”
แนวทางการประหยัดพลังงานระบบแสงสว่าง
ข่าวสารสุขภาพ “โรคภูมิแพ้มีโอกาสหาย ได้หรือไม่”
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ข่าวสารสุขภาพ “ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้”
ปรับปรุงระบบแสงสว่าง
WHO ตรวจประเมินโรควัณโรค
การกลืนอย่างปลอดภัย และอัลไซเมอร์กับการออกกำลังกาย
ทำบุญสถาปนากรุงเทพมหานครครบ ๔๔ ปี
มอบชุดเยี่ยมไข้ให้แก่ผู้ป่วย
รพ.กลาง ร่วมงานแถลงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รับบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาล
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน และคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครสูง เข้าตรวจประเมินตัวชี้วัด
ปี พ.ศ.2559
จัดพิธีทาบุญตักบาตรและฟังสวดพระพุทธมนต์ฯ
กิจกรรมเยี่ยมให้กาลังใจผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ พระบรมราโชวาท พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดูงานคลินิกนอนกรน โรงพยาบาลตากสิน
ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคไข้หวัด
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมนิสิต แพทย์ปีที่ 6 ที่มาฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ประชาสัมพันธ์ โครงการความรู้สู่ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ พระบรมราโชวาท พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์ โครงการแสงทอง ส่องหัวใจ
พูดคุยกับคณะทางานถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมหาแนวทางการแก้ไข ใน Morning Talk
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโนโรไวรัส
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน CoP ปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก
ประชาสัมพันธ์ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง
ความรู้เรื่อง" Infection control & Post exposure phophylaxis"
ประชาสัมพันธ์ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
รับมอบริบบิ้นสีดา จาก ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคปอดบวม
" โครงการเมตตาธรรมค้าจุนโลก"
ส่งความสุขให้บรรดาผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสิน
ปี พ.ศ.2559
กิจกรรม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
บำเพ็ญกุศล 50 วัน
รับการตรวจ สถาบันรับรองคุณภาพ (สรพ.)
การบรรยายธรรมะอารมณ์ดี
ปี พ.ศ.2559
กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายในหลวง
ทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 44 ปี
ปี พ.ศ.2559
Big Cleaning Day
ทำบุญ 50 วัน
จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ปัญญาสมวาร (๕๐วัน)
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ปี พ.ศ.2559
ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรจานวน 10 รูป และฟังสวดพระพุทธมนต์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10
จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก
สำรวจสภาพแวดล้อมข้างโรงพยาบาล
เปิดโครงการความรู้สู่ประชาชน เนื่องใน วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียนฯ
ต้อนรับหัวหน้าภาควิชาชีพออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ปี พ.ศ.2558
รพท กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดระบบเอกสาร
รพท โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ
รพท กีฬาสร้างสัมพันธ์ รักษ์สุขภาพ ผู้สูงอายุ
รพท พิธีถวายดอกไม้จันทน์และเคารพรูปพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ
รพท โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม
รพท ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รพท กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ 2559
รพท กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 2558
รพท สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
รพท สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
รพท ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี วชิรพยาบาล
รพก มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่บุคลากรทางการพยาบาล
รพส ประชุมหารือการดำเนินงาน service plan สาขาไต
รพส รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
รพก พ่นฉีดยาฆ่ายุง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งฯ
รพก กิจกรรม Big Cleanning Day
รพก ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยประยุกต์ในทุกวันศุกร์
รพจ กิจกรรมวันเบาหวานโลก
รพจ ต้อนรับมูลนิธิ FRANCE-BED Medical Care Research Foundation
รพจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรครบรอบ 44 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล
รพจ จัดกิจกรรม Grand Opening of BMEC Nutse Tranning Course เปิดหลักสูตรผ่าตัดผ่านกล้อง
รพท ร่วมส่ง ผอ.สุขสันต์ เข้ารับตำแหน่งใหม่ที่โรงพยาบาลตากสิน
รพท กิจกรรมวันเบาหวานโลก 2558
รพท ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงานการ Audit เวชระเบียน
รพท ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
รพท ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
รพท สว. จัดทำพิมเสนสำหรับงาน Bike for Dad
รพท ประชุมคณะกรรมการ Lead Team ครั้งที่ 1/2559
รพก วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เข้าร่วมกิจกรรม "5 ธันวา เทิดไท้องค์ราชัน"
รพก พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
รพก รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ได้แก่ ผลงาน "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยฯ
รพส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รพส กิจกรรม Big Cleanning Day
รพส กิจกรรมร่วมใจ เติมพลัง ยุติความรุนแรงในครอบครัว
รพก พิธีปิดทององค์พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ
รพก เยี่ยมและให้กำลังใจ จุดปฐมพยาบาลทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพระราชทานเพลิงพระศพฯ
รพก " ตีฆ้องยักษ์อวยชัย "
รพส จัดบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 1 เรื่องไข้เลือดออก
รพก เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดปฐมพยาบาลทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
รพข เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดปฐมพยาบาลทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
รพก ประชุมประสานเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐ ในเขต กทม ครั้งที่ี 4/2558
รพก นางสุภาพ คงภิบาล ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช1 ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
รพก พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จฯ
รพจ ร่วมใจรณรงค์ประหยัดน้ำ
รพจ กิจกรรมเบาหวานโลก "กิน-อยู่-เป็น" Health Eating and Diabetes
รพล ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในกานเสด็จพระราชดำเนินเปิดแพรคลุมป้าย บ.เคอีซีฯ
รพล กิจกรรมวันเบาหวานโลก
รพล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รณรงค์ราชการใสสะอาดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
รพร แสดงความยินดีกับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร
รพร เข้ากราบนมัสการพระเทพประสิทธิมนต์ (พระราชพิพัฒน์โกศล)
รพร รับเงินสนับสนุนจาก คุณตรัน ขมะวรรณ
รพร ปิดการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส มอบรางวัลแก่ผุ้ชนะการแข่งขัน
รพร งานวันเบาหวานโลก
รพร รับเงินสนับสนุนจาก คุณกิ่งแกว ศรีประเสริฐยิ่ง
รพร Happy for give
รพร เปิดสนามแข่งฟุตซอล งานกีฬาสานสัมพันธ์โรงพยาบาล
รพร เดินรณรงค์ยุติความรุนแรง
รพร การดูแลสุขภาพเพื่อการให้บริการที่ดี เขตบางแค
รพร ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ
รพร ออกหน่วยปฐมพยาบาล All Delegates to 2015 deaf futsal world cup bangkok -Thailand
รพก ตอนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รพก อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
รพก ตรวจความเรียบร้อยพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธและอันเชิญพระพุทธชินสีห์มิ่งมงคลบรมฯ
รพก ภาพพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็๋จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหิตลาฯ
รพก ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan สาขาโรคมะเร็ง
รพส กีฬาสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ
รพส กิจกรรมปั่นจักรยานและเดินการกุศล bike & walk ครั้งที่ 1
รพส การบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมในการ Re-accredid
รพส โครงการ " เรารักตับ " ครั้งที่ 16
รพข กิจกรรมงานครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th