สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: กุมภาพันธ์ 2558 ::
31/03/58
รพจ. กำหนดการเสวนาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 1
13/02/58
ศบฉ. รับการอบรมโครงการการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
28/02/58
ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 2/2558
20/02/58
รพก. รับบริจาค เครื่องมือทางการแพทย์ จาก คุณมุกดา วิชยานนท์
22/01/58
รพจ. แถลงข่าวผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย
18/12/57
รพจ. รับรางวัลการให้บริการ กทม.
9/02/58
รพร. ประชาสัมพันธ์มหกรรมฝังเข็มครั้งที่ 4
10/02/58
รพร. กิจกรรมมหากรรมฝังเข็มครั้งที่ 4 (กิจกรรมวันที่ 1)
11/02/58
รพร. กิจกรรมโครงการอบรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน
13/02/58
รพร. ประชาสัมพันธ์คอลัมน์สังคมประชาคมเมือง
11/01/58
รพก. การตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับระบบบริการผู้ป่วยนอก (OPD)
12/01/58
รพก. งาน " ของรัก แต่ไม่หวง "
4/02/58
ศบฉ. ประชุมกลุ่มงานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ก.พ.2558
4/02/58
ศบฉ. ไขข้อข้องใจโรคสุดฮิต Stroke Fast Track (โรคหลอดเลือดสมองตีบ) จากรายงานข่าว ช่อง 7
6/02/58
ศบฉ. ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งศูนย์เอราวัณ
6/02/58
ศบฉ. ถ่ายทำสกู๊ป AED กระตุกหัวใจ กระตุ้นชีวิต ออกอากาศในรายการสนามข่าว ช่อง 7
6/01/58
รพท. สวัดดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ กทม.
9/01/58
รพท. ทำบุญตักบาตรคลินิกผู้สูงอาย
12/01/58
รพท. ปีใหม่ สุขใจ ใส่บาตร
27/01/58
รพท. รับค่าคลอดข้างเตียง
28/01/58
รพท. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
30/01/58
รพท. Big Cleanning Day
2/02/58
ศบฉ. เชิญ 8 มูลนิธิกู้ชีพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่1/2558
3/02/58
รพก. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
24/12/57
รพจ. ธรรมะอารมณ์ดี
29/01/58
ศบฉ. ร่วมถ่ายสารคดีเฉลิมพระเกียรติตามโครงการกรุงเทพมหานครกับการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริ
28/01/58
รพก. การประยุกต์ใช้แบบประเมินตนเอง SAR 2011 ในการพัฒนาคุณภาพ
9/02/58
ศบฉ. เปิดการอบรม EMT-B รุ่น 1 ปี 58
11/02/58
ศบฉ. รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการ
แพทย์ขั้นสูงจาก สพฉ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: กุมภาพันธ์ 2557 ::
3 ก.พ. 57 รพก. พิธีพุทธาภิเษกพระประจำโรงพยาบาล "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ" ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงพยาบาลกลาง
5 ก.พ. 57 รพก. คณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักการแพทย์ ตรวจประเิมินการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้มในการทำงาน ของโรงพยาบาลกลาง
6 ก.พ. 57 รพก. นางมนทิรา ทองสาริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโรงพยาบาลกลาง
รพก. การถ่ายทำรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุข ของบริษัท ไนซ์ไฟเวิร์ค จำกัด จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5
รพจ. อบรมการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยกรรม 3-4 กุมภาพันธ์ 2557
รพจ. นสพ.แนวหน้าลงข่าวสัมมนาวิชาการประจำปี รพจ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
รพก. หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับคณะดูงานฯ จากโรงพยาบาลปิยะมินทร์
10 ก.พ. 57 รพก. การแสดงดนตรีไทยของนักศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บริเวณโถงหน้าลิฟต์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
12 ก.พ. 57 รพจ. จัดธรรมะอารมณ์ดี ร่วมฟังธรรมเพื่อความผ่อนคลายสบายใจ
รพจ. รับมอบเครื่องฟอกไตและเครื่องช่วยหายใจ
รพจ. อบรมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลพัฒนางานด้านการติดเชื้อ
20 ก.พ. 57 รพก. โครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร (Career Development HRM.)
24 ก.พ. 57 รพก. งานเลี้ยง Thank You For Everything
25 ก.พ. 57 รพต. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชข ได้แก่ผลงาน "สโต๊คเส้นทางลัดที่ไร้รอยต่อ" (Lean Line Stroke)

 

 

 

 

 :: กุมภาพันธ์ 2556 ::
22/02/56 BIG Cleaning Day ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ศบฉ.
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) รับการตรวจ 5ส จากคณะกรรมการทีมงานตรวจ 5ส
26/02/56 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกิจกรรม 5ส จากสำนักการแพทย์ รพก.
22/02/56 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ธรรมะกับการทำงาน" โดยพระครูสมพงษ์ รตนวโสโมฆรัตน์
19/02/56 ยินดีต้อนรับคณะดูงานกิจกรรม 5ส จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
21/02/56 เชิญเจ้าหน้าที่ รพจ. ร่วมฟังธรรมบรรยายเสียงตามสาย กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 1 รพจ.
15/02/56 ประเมินผลการปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 3
12/02/56 ชาว รพจ. แสดงความยินดีกับผู้บริหาร
14/02/56 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 ศบฉ.
14/02/56 รพจ. เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 รพจ.
07/02/56 รายการ กรุงเทพฯ สนทนา ถ่ายทำรายการ ณ รพจ.
05/02/56 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพจ. ทำบุญเลี้ยงพระ
รพจ. เดินรณรงค์ กิจกรรม 5 ส
04/02/56 นโยบายดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส
1/02/56 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ย้ายที่ทำการ
05/02/56 พิธีเปิดโครงการรณรงค์เฝ้าระวังอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ของสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 รพก.
16/02/56 การอบรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับเด็กป่วย (breastfeeding Sick Babies) รพจ.
02/02/56 รพจ. ให้การต้อนรับผุ้ศึกษาดูงานด้านคุณภาพจากบังคลาเทศ
23/01/56 รพจ. เปิดคลินิกแม่วัยรุ่น รับฝากครรภ์หญิงท้องก่อนวัยอันควร

 

 

 


26/02/55 OD Bangkok EMS ศบฉ.
24/02/55 โครงการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสียงโรคอ้วนและอ้วนลงพุงในเขตกรุงเทพมหานคร รพจ.
23/02/55 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำสมรรถนะมาใช้ในการประเมินบุคคล รุ่นที่ 2" รพก.
22/02/55 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำสมรรถนะมาใช้ในการประเมินบุคคล รุ่นที่1"
21/02/55 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพดีด้วยการแพทย์ทางเลือก"
21/02/55 รพจ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (LEAN) รพจ.
20/02/55 ติดตามการถ่ายทำรายการ "Health City" จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทรูวิชชั่นช่อง 76 รพก.
16/02/55 พิธีรับรางวัลดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ด้านผลงาน "การลดขั้นตอนการเจาะเลือดในผู้ป่วยนอก"
15/02/55 ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลตากสิน
13/02/55 โรงพยาบาลตากสินจัดงานครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลตากสิน รพต.
13/02/55 บริจาคเครื่องฟอกไตแก่ห้องไตเทียม รพก.
10/02/55 กีฬา รพจ.รวมใจ (Sport Night) รพจ.
กีฬา รพจ.รวมใจ (Sport Day)
09/02/55 อบรมเชิงปฏิบัติกสน เรื่อง "การกู้ชีพทารกแรกเกิด" รพก.
แสดงความยินดีกับท่านรองฯเยาวลักษณ์ เรืองเดช เข้ารับตำแหน่งใหม่
08/02/55 "รพจ.จับมือ แพรวเพื่อนเด็ก"ส่งเสริมการอ่านของเด็ก รพจ.
08/02/55 ประชุมระบบการจัดการพลังงาน "อนุรักษ์พลังงาน" รพก.
07/02/55 เปิดโครงการ "ระเบียงธรรม"
03/02/55 4 ทศวรรษ สู่ความสง่างาม - 40 ปี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพจ.
17/02/55 โรงพยาบาลตากสินจัดกิจกรรมมหกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รพต.


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th