สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

:: มกราคม 2561 ::

31/01/61
รพก. สาระน่ารู้ สมุนไพรประจำบ้าน
31/01/61
รพก. ได้รับบริจาคเงิน จากคุณนิภา นิธิปุญญวงศ์ และคุณเยาวลักษณ์ เรืองรัศมีเทพ
30/01/61
รพท. ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
30/01/61
รพร. แสดงความยินดีกับผู้บริหาร
30/01/61
รพร. กิจกรรม "ตลาดนัดสุขภาพผู้สูงอายุ"
30/01/61
รพจ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เข็มมุ่ง รพจ.
29/01/61
รพท. รับฟังข้อเสนอแนะจากสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
29/01/61
รพก. ให้การต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6
28/01/61
รพก. สาระน่ารู้ 9 อาหาร แก้หวัด หายเป็นปลิดทิ้ง
27/01/61
รพก. สาระน่ารู้ ฟอกปอดให้สะอาดขึ้น ด้วยของกิน 4 ชนิด
26/01/61
รพร. สำนักอนามัยเข้าศึกษาดูงาน
26/01/61
รพร. กิจกรรม "สร้างเสริมบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอ้วนลดพุง"
26/01/61
รพก. ฝ่ายการพยาบาล ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ ปี 2561
25/01/61
รพจ. ชาว รพจ. ร่วมใจ แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์กันนะคะ
24/01/61
รพจ. จัดงานสร้างสรรค์ความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
24/01/61
รพก. โภชนาการน่ารู้ น้ำดื่ม
23/01/61
รพจ. ชวนเช็คก่อน ชัวร์ก่อน...บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ทุกสิทธิ
22/01/61
รพท. โครงการ "ยาเหลือใช้ของท่าน...แบ่งปันให้คนใช้อื่น"
22/01/61
รพก. ผิวผู้สูงอายุ แห้ง คัน เกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร
21/01/61
รพร. รับเงินบริจาคจากกิจกรรม "ACT charity mini marathon"
20/01/61
รพก. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
20/01/61
รพก. โภชนาการน่ารู้ ผักผลไม้ดีดี (สำหรับผู้ป่วยบางโรค) ที่ควรระวัง
19/01/61
รพก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง แสดงความยินดีกับหัวหน้าพยาบาล
19/01/61
รพก. วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
18/01/61
รพร. การประเมินข้อกำหนด Hospicd ประเทศไทย
18/01/61
รพก. โครงการความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 151 - 152
18/01/61
รพก. โภชนาการน่ารู้ "น้ำมันมะพร้าวตัวช่วยสุขภาพดี ที่หลายคนมองข้าม"
17/01/61
รพร. Rpp Sport Day
17/01/61
รพก. ไอเดียการใช้เตาแก๊ส ประหยัดชัวร์
17/01/61
รพก. โภชนาการน่ารู้ น้ำตาลในน้ำอัดลม
17/01/61
รพก. สาระน่ารู้ 3 ขั้นตอน ฝึกสมาธิ ช่วยคลายเครียดและลดโรค
16/01/61
รพจ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และจิตอาสา Yellow Birds โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ามอบกระเช้ายา
แทนความห่วงใย
16/01/61
รพก. แยกสวิตซ์ไฟ ชีวิตเปลี่ยน
16/01/61
รพก. ระวัง 6 โรค มากับภัยหนาว
15/01/61
รพร. การประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย
15/01/61
รพก. สาระน่ารู้ ไวรัสโรต้า เชื้อโรคร้ายทำถ่ายไม่หยุด
14/01/61
รพก. การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน (Green Procurement)
13/01/61
รพก. หลักการในการตั้งอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ควรตั้งให้ไม่บังปลั๊กที่ใช้เสียบ
12/01/61
รพล. กิจกรรมวันเด็ก 61
12/01/61
รพจ. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก 2561
12/01/61
รพจ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
12/01/61
รพก. อายุรกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันปีใหม่ ปี 2561
12/01/61
รพก. วันครู ปี 2561
12/01/61
รพก. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
11/01/61
รพท. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและต้อนรับปีใหม่
11/01/61
รพก. โภชนาการน่ารู้ มะม่วง อร่อยดีมีประโยชน์
10-11/01/61
รพจ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และจิตอาสา Yellow Birds โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ามอบกระเช้ายา
แทนความห่วงใย
10/01/61
รพก. วันเด็กแห่งชาติ 2561
10/01/61
รพก. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยติดเตียง
10/01/61
รพก. โรงพยาบาลกลางจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
8-9/01/61
รพจ. ตรวจคัดกรองยาเสพติดลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
8/01/61
รพท. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1 ล้านบาท จากบริษัท ฮาตาริ อิเล็กทริค จำกัด
8/01/61
รพก. ได้รับบริจาคเงิน จากคุณพระศิริสมบัติ (กร), คุณจิราภรณ์ - คุณกมลพันธ์ กรลักษณ์
8/01/61
รพก. ฝ่ายการพยาบาล มอบ Diary สวัสดีปีใหม่ 2561
7/01/61
รพก. กระติกน้ำร้อน ใช้ยังไงให้ประหยัด
6/01/61
รพก. เตาไมโครเวฟใช้ให้ถูกวิธี
5/01/61
รพส. ข่าวเสวนาการจัดทำต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงพยาบาล
ลงทางเว็บไซต์ www.siamfocustimenews.com
5/01/61
รพส. ข่าวให้การต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ ลงทางเว็บไซต์ www.fourarmy.com
5/01/61
รพส. ข่าวข้าราชการบรรจุใหม่สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำโรงพยาบาล
ลงทางเว็บไซต์ www.siamfocustimenews.com
5/01/61
รพส. ข่าวต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงทางเว็บไซต์ www.banmuang.co.th
5/01/61
รพร. รับของขวัญปีใหม่ จากการประปานครหลวง
5/01/61
รพร. รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
5/01/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก
5/01/61
รพก. โรงพยาบาลกลาง จัดวันสังสรรค์สัมพันธ์ ประจำปี 2560
5/01/61
รพก. รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
5/01/61
รพก. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
4/01/61
รพส. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร
4/01/61
รพส. หอผู้ป่วยอภิบาลหนัก สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร
4/01/61
รพส. หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร
4/01/61
รพส. ฝ่ายการพยาบาลสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร
4/01/61
รพร. กิจกรรม ThankyouPartyReaccreditation
4/01/61
รพร. กิจกรรมล้อมรั้วครอบครัว รพร.
4/01/61
รพร. ตักบาตรปีใหม่
4/01/61
รพจ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์และจิตอาสา Yellow Birds โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เข้ามอบกระเช้ายา
แทนความห่วงใย
4/01/61
รพก. เครื่องถ่ายเอกสาร...รู้ใช้ ประหยัดชัวร์
3/01/61
รพส. วงดนตรี P.M.5 มาร้องเพลง มอบเป็นของขวัญปีใหม่
3/01/61
รพส. คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลสิรินธร
3/01/61
รพร. ประกาศการปรับอัตราเบิกจ่ายค่าบริการโลหิต ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา
3/01/61
รพร. รองปลัดฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7 ชั้น
3/01/61
รพจ. เดือนนี้มีอะไรเดือนมกราคม 2561
3/01/61
รพก. หลัก 3R รู้ปฏิบัติได้ประโยชน์
3/01/61
รพก. รายงานพิเศษ รพ.กลาง "ผ่าตัดลดกระเพาะ ลดความอ้วน"
3/01/61
รพก. ขอแสดงความชมเชย นายแพทย์ชัยพล วุฒิโอภาส
1/01/61
รพก. ทำบุญอย่างไรใส่ใจสุขภาพพระและสิ่งแวดล้อม
  :: มกราคม 2558 ::
18/12/57
23/01/58
26/01/58
20/01/58
21/01/58
22/01/58
22/01/58
22/01/58
..
20/01/58
5/01/58
26/01/58
14/01/58
12/01/58
25/12/57
..
26/12/57
31/12/57
..
3/12/57
3/12/57
3/12/57
4/12/57
12/12/57
12/12/57
17/12/57
19/12/57
19/12/57
23/12/57
25/12/57
รพจ. ช่อง One HD ถ่ายโครงการผ่าตัดผ่านกล้องเฉลิมพระเกียรติ
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558
ศบฉ. ประชุมติดตามงานการัดอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ปี 58
ศบฉ. ประชุมติดตามงานการัดอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ปี 58
ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 1/2558
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Saudi Red Crescent
รพก. ประชุมคณะทำงานด้านการัดการพลังงานโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2558
รพก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากศิริราชเข้าตรวเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโครงการ
โรงพยาบาลร่วมสอน
รพก. เปิดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์เรื่องสกู๊ปข่าว "รายงานวันจันทร์" โทร 1646 ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ศบฉ. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และผู้อำนวยการกองวิชาการ
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1646 ศูนย์เอราวัณ วันที่
รพก. ศึกษาดูงานด้านการให้บริการแพทย์แผนไทย
ศบฉ. เชิญมูลนิธิกู้ชีพเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมประชุมการดำเนินงานในระบบฯ พร้อมมอบของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2558
ศบฉ. จัดกิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ "Big Cleaning Day" วันที่
ศบฉ. สำนักแพทย์จัดหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินดูแลประชาชนในพื้นทั่ดกิกรรมปีใหม่ 2558 ในพื้นที่ กทม. ณ บริเวณห้าง Central World
รพท. ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รพท. ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
รพท. เปิดคลินิครักษ์เพื่อน
รพท. ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ
รพท. ผอ.รพท. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
รพท. รับค่าทำคลอดข้างเตียง
รพท. รับค่าทำคลอดข้างเตียง
รพท. งานกีฬาสัมพันธ์ รพท.
รพท. งานเลี้ยงปีใหม่ LPT Back to school
รพท. สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
รพท. สำนักงานประกันสังคมเข้าสวัสดีปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


:: มกราคม 2557 ::
2 ม.ค. 57 รพจ. ให้บริการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 24 ธันวาคม 2556
รพจ. ปิดถนนเอเชียทีค 31 ธันวาคม 2556
6 ม.ค. 57 รพก. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง ร่วมแสดงความยินดี นายประชุม แย้มประพาย ลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี 2556
8 ม.ค. 57 รพก. กิจกรรมงานวันสังสรรค์สัมพันธ์ประจำปี 2557
รพก. คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลกลางเตรียมความพร้อมพิธีบรรจะพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
10 ม.ค. 57 รพก. เตรียมสถานที่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
13 ม.ค. 57 รพก. เตรียมสถานที่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
รพก. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
รพจ. โปสเตอร์รพจ.มอบกระเช้าปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร กทม. 3 มกราคม 2557
รพจ. โปสเตอร์มีข่าวมาบอก 13 ม.ค. 57 เวทีใหญ่ปิดกทม. 8 มกราคม 2557
14 ม.ค. 57 รพก. คณะท่านผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง กราบทูลเชิญเสด็จนิมนต์สมเด็จมหารัชชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
16 ม.ค. 57 รพก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุม
24 ม.ค. 57 รพจ. โครงการปฏิบัติการ ฝ่าวิกฤตพิชิตพุง ครั้งที่ 1 20 มกราคม2557
รพก. นายณัฐพงศ์ มีโภคกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่จะได้รับการประเมิน
28 ม.ค. 57 รพก. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บริเวณโถงหน้าิลิฟต์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
29 ม.ค. 57 รพจ. สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่องความสุขในองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 28-29 มกราคม 2557
รพก. สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือช่วยจัดเตรียมสถานที่พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ
31 ม.ค. 57 รพก. ครอบครัวคุณกิตติ - สุวรรณา ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ บริจาคเงินและิอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกลาง
รพก. เตรียมความพร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7505 , 0-2220-7510  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th