สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
:: มกราคม 2558 ::
18/12/57
23/01/58
26/01/58
20/01/58
21/01/58
22/01/58
22/01/58
22/01/58
..
20/01/58
5/01/58
26/01/58
14/01/58
12/01/58
25/12/57
..
26/12/57
31/12/57
..
3/12/57
3/12/57
3/12/57
4/12/57
12/12/57
12/12/57
17/12/57
19/12/57
19/12/57
23/12/57
25/12/57
รพจ. ช่อง One HD ถ่ายโครงการผ่าตัดผ่านกล้องเฉลิมพระเกียรติ
ศบฉ. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2558
ศบฉ. ประชุมติดตามงานการัดอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ปี 58
ศบฉ. ประชุมติดตามงานการัดอบรมโครงการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ปี 58
ศบฉ. ประชุมพยาบาลคัดกรองและสายด่วนกู้ใจ ครั้งที่ 1/2558
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Saudi Red Crescent
รพก. ประชุมคณะทำงานด้านการัดการพลังงานโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2558
รพก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากศิริราชเข้าตรวเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโครงการ
โรงพยาบาลร่วมสอน
รพก. เปิดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์เรื่องสกู๊ปข่าว "รายงานวันจันทร์" โทร 1646 ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ศบฉ. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2558 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์และผู้อำนวยการกองวิชาการ
ศบฉ. ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1646 ศูนย์เอราวัณ วันที่
รพก. ศึกษาดูงานด้านการให้บริการแพทย์แผนไทย
ศบฉ. เชิญมูลนิธิกู้ชีพเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมประชุมการดำเนินงานในระบบฯ พร้อมมอบของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ 2558
ศบฉ. จัดกิจกรรมการทำความสะอาดใหญ่ "Big Cleaning Day" วันที่
ศบฉ. สำนักแพทย์จัดหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินดูแลประชาชนในพื้นทั่ดกิกรรมปีใหม่ 2558 ในพื้นที่ กทม. ณ บริเวณห้าง Central World
รพท. ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รพท. ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
รพท. เปิดคลินิครักษ์เพื่อน
รพท. ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพ
รพท. ผอ.รพท. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
รพท. รับค่าทำคลอดข้างเตียง
รพท. รับค่าทำคลอดข้างเตียง
รพท. งานกีฬาสัมพันธ์ รพท.
รพท. งานเลี้ยงปีใหม่ LPT Back to school
รพท. สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
รพท. สำนักงานประกันสังคมเข้าสวัสดีปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


:: มกราคม 2557 ::
2 ม.ค. 57 รพจ. ให้บริการคัดกรองตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 24 ธันวาคม 2556
รพจ. ปิดถนนเอเชียทีค 31 ธันวาคม 2556
6 ม.ค. 57 รพก. คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง ร่วมแสดงความยินดี นายประชุม แย้มประพาย ลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำปี 2556
8 ม.ค. 57 รพก. กิจกรรมงานวันสังสรรค์สัมพันธ์ประจำปี 2557
รพก. คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลกลางเตรียมความพร้อมพิธีบรรจะพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
10 ม.ค. 57 รพก. เตรียมสถานที่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
13 ม.ค. 57 รพก. เตรียมสถานที่ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
รพก. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาติในพระเกศ "พระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ"
รพจ. โปสเตอร์รพจ.มอบกระเช้าปีใหม่แด่คณะผู้บริหาร กทม. 3 มกราคม 2557
รพจ. โปสเตอร์มีข่าวมาบอก 13 ม.ค. 57 เวทีใหญ่ปิดกทม. 8 มกราคม 2557
14 ม.ค. 57 รพก. คณะท่านผู้บริหารโรงพยาบาลกลาง กราบทูลเชิญเสด็จนิมนต์สมเด็จมหารัชชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
16 ม.ค. 57 รพก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุม
24 ม.ค. 57 รพจ. โครงการปฏิบัติการ ฝ่าวิกฤตพิชิตพุง ครั้งที่ 1 20 มกราคม2557
รพก. นายณัฐพงศ์ มีโภคกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่จะได้รับการประเมิน
28 ม.ค. 57 รพก. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บริเวณโถงหน้าิลิฟต์ ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
29 ม.ค. 57 รพจ. สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่องความสุขในองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 28-29 มกราคม 2557
รพก. สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือช่วยจัดเตรียมสถานที่พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ
31 ม.ค. 57 รพก. ครอบครัวคุณกิตติ - สุวรรณา ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ บริจาคเงินและิอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกลาง
รพก. เตรียมความพร้อมจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลบพิตรวิชิตโรคาพาธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th