สารสำนักการแพทย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ
           คู่มือ     
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย (refer)
           คู่มือ     
  • คู่มือการปฏิบัติงาน กองวิชาการ
           คู่มือ     
  • คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักเลขานุการ
           คู่มือ     
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (EMS)
           คู่มือ     
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)
          คู่มือ         
  • คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)
           คู่มือ     
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th