ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 29 ปี

          วันนี้ช่วงเช้า เวลา 9.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ครบรอบ 29 ปี โดยมี นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน ณ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยในงาน นพ.พิชญาฯ ให้เกียรติมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ที่พร้อมจะปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ นพ.พิชญาฯ และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ่ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลลาดกระบัง

           สำหรับโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เดิมเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข 45 สังกัด สำนักอนามัย ต่อมาผู้บริหารกรุงเทพฯมีนโยบายขยายการบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยเปิดให้บริการด้าน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ ผสมผสานกับการควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุก มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ที่ได้มาตรฐานและบริการดีเลิศ ภายในปี 2564
รูปภาพและบรรยากาศในงาน