ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4

           วันนี้ (1 พ.ย. 59) เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีเปิด “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4” โดยมี นายนภดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน โดยในพิธีมีการชม วีดิทัศน์แนะนำศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ต่อจากนั้นมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากคณะอาจารย์ 5 ท่าน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้