ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. ตอบปัญหาการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แก่ผู้แทนประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในเรื่อง ปัญหาการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ชี้แจงถึง ประเด็นคำถามว่า ประชาชนสามารถถือบัตรประชาชนหาหมอที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้หรือไม่ ให้แก่ตัวแทนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1

รูปภาพและบรรยากาศในงาน