ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รอง.สนพ. ให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท แก่ผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ โดยมี นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ (เลขานุการสำนักการแพทย์) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น20 อาคารอนุสรณ์ 100ปี โรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน