ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

หัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart”

            สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “สุขหัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart” ในวันที่ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.โดยมี นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์)เป็นประธานเปิดงานมีคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดฯและนอกสังกัดเข้าร่วมณโรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค

            ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เผยโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยเฉลี่ยราวชั่วโมงละ 7 ราย แนะนำเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยลดอัตราการเสี่ยงของโรคได้ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประชากรทั่วโลก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญและสาเหตุของโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรทั่ว ส่วนสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยจากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขยังพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 อย่างไรก็ตาม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ทั้งด้านการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การรักษาแบบประคับประคอง การปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษาและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สามารถตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้นและดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังที่จะหายขาด หากพบสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น หรือมีภาวะการปลอดโรคในระยะยาวได้มากขึ้น โดยโรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ

           ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้น การป้องกันให้ห่างไกลโรคมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำจิตใจร่าเริงแจ่มใส กินผักผลไม้ กินอาหารหลากหลาย ตรวจร่างกายเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งด้วยตัวเราเองได้
รูปภาพและบรรยากาศในงาน