ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัด โครงการตรวจคัดกรองด้วยอันตร้าซราวด์ฟรี

           วันนี้ (2 มี.ค. 2559) เวลา 10.00 น. นายพีระพงษ์ สายเชื้อ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานเปิดโครงการ “ตรวจอัลตร้าซาวด์ ฟรี สำหรับบุคลากรสตรี ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า” โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นายสมชาย จึงมีโชค (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยว เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
            สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพสตรี สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาให้มหานครนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะที่ดีของชาวกรุงเทพมหานครทุกคน ในการนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ จึงได้จัดโครงการตรวจคัดกรองด้วยอันตร้าซราวด์ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรสตรี ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการ กทม. ในช่วงอายุ 20-60 ปี ในเดือนมีนาคม 2559 ทุกวันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. รวมเป็นเวลา 10 วัน
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสตรีตระหนักถึงโรคทางนารีเวชและเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่และเนื้องอกรังไข่ที่อาจจะเป็นมะเร็งได้ หากพบผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ยังเป็นการให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานเชิงรุกอีกด้วย

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้