ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

อบรบ Refreshing EMT-Basic Course

           วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิดการอบรม “โครงการฟื้นฟูวิชาการพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ Refreshing EMT-Basic Course” โดยมีนายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการเอราวัณ) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามหลักมาตรฐาน จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เจ็บป่วย ต่อไป

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้