ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ศิษย์เก่าดีเด่น ปลัด กทม. “พีระพงษ์ สายเชื้อ” เข้ารับรางวัลมหิดลทยากร

           ขอแสดงความยินดีกับท่านปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) เข้ารับมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ "รางวัลมหิดลทยากร" ประจำปี 2558 ในงานวันครบรอบ 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องด้วยโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สร้างผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (วันที่ 2 มี.ค. 59)
โดยในปี 2558 ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 10 ท่าน โดย 1 ใน 10 ท่านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่ นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) ศิษย์เก่าของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (MPHM) รุ่นที่ 12 ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 โดยท่านถือเป็นปลัดกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากสายแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้