ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลคุณธรรม รพว. รพส. รพล.

                 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม สำนักการแพทย์ ในช่วงเช้าเป็นการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรมที่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ช่วงบ่ายเป็นการตรวจที่ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อกับโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้