ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

หัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart” (2 ก.ย.59)

               วันที่ 2 กันยายน 2559 เป็นวันที่ 2 ของการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “หัวใจ... ห่างไกลมะเร็ง : Bye… Cancer, Hi! Healthy Heart” โดยในช่วงเช้ามีการประกวด Poster Presentation ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานการพัฒนาคุณภาพ และผลงานนวัตกรรม และในช่วงเวลาต่อมา เป็นการบรรยายเรื่อง มะเร็งจ๋า.....ลาก่อน CA Liver จากท่านวิทยากร นพ.สุปรีชา อัสวกาญจน์ จากโรงพยาบาลศิริราช และ นพ.กำพล วัชวรพงศ์ จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง มะเร็งมีไว้ให้พุ่งชน จากท่านวิทยากร นพ.หฤษฏ์ สุวรรณรัศมี จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และต่อด้วยการเสวนากับ 3 หมอ อารณ์ดี ศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก นพ.มัยธัช สามเสน นพ.สมศซักดิ์ วฒนศรี จากคลื่นวิทายุ FM 96.5 จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในเรื่องต่างๆมี นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และพิธีปิด โดย นพ.สุรินทร์  กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) กล่าวปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องราชา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซมหานาค กรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน