ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

           วันนี้ (3 ก.พ. 59) เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายกวี วีระเศรษฐกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) นายประเทือง เผ่าดิษฐ์
(ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง จำนวนคนไข้สิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงลงทะเบียน รายรับและรายจ่ายกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2558 รายรับและรายจ่ายกองทุนประกันสังคมปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิกที่นี่