ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตากสิน

          ช่วงบ่ายของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) เข้าเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบงานฝ่ายซ่อมบำรุงและกำจัดของเสียของโรงพยาบาลตากสิน ณ โรงพยาบาลตากสิน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน