ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

มหกรรมฝังเข็ม ครั้งที่ 9 พร้อมตรวจเยี่ยม ระบบ Fast Track ของผู้สูงอายุ 80 ปี

          เช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีเปิด “มหกรรมฝังเข็ม ครั้งที่ 9” โดยมี พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์) และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ บุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทพประชาสรรค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 3,9 และ 17 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.00 น. และจากนั้น นพ.พิชญาฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามระบบ Fast Track ของผู้สูงอายุ 80 ปี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.ใส่ใจวัย 80ปี) และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จากนั้นลงดูพื้นที่ที่ได้รับการบริจาคจาก นางสาวพะเยาว์ จิตกระโชติ จำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้ในการสร้างสถานพยาบาล

           สำหรับการจัด “มหกรรมฝังเข็ม ครั้งที่ 9” เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักการแพทย์และแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริการรักษาผู้ป่วยแบบการแพทย์ทางเลือก ด้วยการฝังเข็มได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน ในปัจจุบันการรักษามีหลายวิธี โรคบางอย่างต้องรักษาหลายวิธีร่วมกันจึงจะได้ผลดี ด้วยการแพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แพทย์ฝังเข็มไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงได้จัดอบรมให้แพทย์ได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการฝังเข็มมากขึ้น และช่วยให้การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากได้ดี ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ ลดปัญหาสังคม ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
รูปภาพและบรรยากาศในงาน