ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ พัฒนาเกณฑ์ประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลในสังกัดฯ

วันที่ 3 ก.ค. 61 นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมหารือร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green & Clean Hospital plus) โดยจะมีการนำเกณฑ์ดังกล่าวนี้มาใช้ในการประเมินโรงพยาบาลและสำนักงานในสังกัดสำนักการแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์

#สำนักการแพทย์ #MSD #กรุงเทพมหานคร
>>สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
https://msdhealthinfo.wordpress.com

รูปภาพและบรรยากาศในงาน