ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ความพร้อมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

           วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ได้รับผิดชอบ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้