ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาชั้นคลินิก” โดยมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธาน พร้อมด้วย พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการผลิต “บัณฑิตแพทย์” ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งล้วนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาชั้นคลินิก (โครงการรับน้อง) ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซันมารีน่า ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในชั้นคลินิกอย่างมีความสุขต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน