ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผลงาน เครื่องกระตุ้นการเคลื่อนไหวข้อเช่าสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

                 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) ประธาน พร้อมด้วย นายซีรอซันคาร ปาทาน (รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร) และคณะเข้าตรวจประเมินพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ในผลผลงาน "เครื่องกระตุ้นการเคลื่อนไหวข้อเช่าสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม" โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลเวชการุณย์รัศมิ์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปิติพัฒน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้