ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. เตรียมพร้อมกับงาน One Young World Summit 2015

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน (นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในกิจกรรมการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

           โดยกรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลก ที่ One Young World Summit (OYW) จัดขึ้นทุกปี หมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆในโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 18-30 ปีและมีความสามารถในด้านต่างๆประมาณ 1,300 คน ซึ่งการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกให้เป็นเมืองเจ้าภาพสำหรับการประชุมฯในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมในทวีปเอเชีย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการพัฒนาเมืองในหลายๆด้าน
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้