ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ศูนย์เอราวัณอบรม EMT-B ปี 61 เริ่มวันนี้ วันแรก

6 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เอราวัณ นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-Basic) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์เอราวัณ และคณะผู้บริหารศูนย์เอราวัณร่วมในพิธีเปิด
การอบรมในครั้งนี้กำหนดอบรมให้กับบุคลาากรจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิกู้ชีพเครือข่ายในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน รูปแบบการอบรมเป็นแบบ ไป - กลับ ระยะเวลา 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 61 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 และ 3 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเข้าให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและสามารถประสานงานร่วมกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

รูปภาพและบรรยากาศในงาน