ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการแพทย์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30น. มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักการแพทย์ โดยมีคณะทำงานผู้แทนจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ร่วมถึงการแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   ณ  ห้องประชุมแพทยพัฒน์  ชั้น5  อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน