ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. จับมือ ศิริราช ร่วมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

วันที่ 6 มิ.ย. 61 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพิชญา นาควัชระ) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายสุขสันต์ กิตติศุภกร) เข้าพบคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา) และนายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้ทำการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพระดับโรงพยาบาล โดยได้มีการดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง และเพื่อเป็นการขยายการดำเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครโดยสำนักการแพทย์  จึงได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะมีการขยายการดำเนินงานสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อร่วมจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุต่อไป โดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพดังกล่าว จะช่วย เพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปภาพและบรรยากาศในงาน