ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ.จัดแสดงผลงานโครงการการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จัดโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ณ  หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  ถนนราชดำเนินกลาง โดยได้รับเกียรติจาก รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายวันชัย ถนอมศักดิ์) เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซึ่งทางคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานในครั้งนี้  พร้อมกับรับโล่รางวัล Best Service จากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ “ Strong TB network for STOP TB ” จากโรงพยาบาลสิรินธร และโครงการสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  และมีการจัดบูธแสดงผลงานภายในงานอีกด้วย  ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “คุณภาพผู้สูงอายุ” จาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ (พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดงผลงานการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครฯ ได้ ระหว่างวันที่ 6 –7 กรกฎาคม 2561  ณ  หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ชั้น1 และชั้น2 ถนนราชดำเนินกลาง  ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.    

รูปภาพและบรรยากาศในงาน