ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ฯ

                 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาสำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาแพทย์ศาสตรศึกษาสำนักการแพทย์ ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเช้า เป็นกิจกรรม “อาสา ทำนุบำรุงศาสนา” โดยมี พระมหาธนวัฒน์ (เจ้าอาวาสวัดคลองโคน) บรรยายธรรมให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ฯ ฟัง ที่ วัดคลองโคน จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์อนุรักป่าชายเลนคลองโคน โดยมีท่านวิทยากร นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ (ผู้ใหญ่ชงค์) มาบรรยายเรื่อง “วีถีชาวบ้าน..วิถีชีวิตพอเพียง” ให้ฟัง และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม “รักษ์โลก...ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลน” ในการปลูกป่านั้นเป็นการช่วยกันฟื้นฟูสภาพของป่าชายเลน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน แต่เดิมพื้นที่บริเวณแถบนี้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อย่างในปัจจุบัน เพราะสมัยก่อนพื้นที่ระบบนิเวศน์ถูกรบกวนด้วยแฟชั่นการทำฟาร์มกุ้ง แต่ทุกวันนี้ความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งเพราะชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้