ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน จัดการสิ่งแวดล้อม
Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+)

 

วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการ Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็น Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) และพัฒนาบุคลากรและวิชาการในการดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน