ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

หารือวางแนวทางพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ ปี 59

           วันที่ 6 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ เพื่อติดตามงานประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ “มหานครแห่งความสุข” การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร โดยจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast Track) จัดหน่วยให้บริการผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และการเพิ่มจำนวนสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมหาแนวทางการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้