ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. สรุปผลโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐ วางแผนบริหารงานปี 2

          บ่ายวันนี้ (7 มี.ค.60) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธาน) นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการกองวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ระยะที่ 4 ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อติดตามความก้าวหน้า และการบริหารงานโครงการต่างๆ และวางแผนการดำเนินการบริหารเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการในปีที่ 2 ระยะที่ 4 ต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน