ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพ.สิรินธร นำลงพื้นที่ วางแผนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สจล.

          เช้าวันนี้ (7 มี.ค.60) นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการกองวิชาการ พญ.สุภาพร กรลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการเพิ่มความสะดวกมากขึ้น พร้อมนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้าสักการะพระพุทธนาคบริรักษ์ พระประจำโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณด้านข้างอาคารบริการ ชั้น 1 และลงสำรวจพื้นที่สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล เพื่อวางแผนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

           จากนั้น คณะผู้บริหาร สนพ. และคณะผู้บริหาร สจล. ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างองค์กร
รูปภาพและบรรยากาศในงาน