ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

สำนักการแพทย์ เข้ามอบกระเช้าแก่ปลัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นำคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้ามอบกระเช้าแก่ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

 

รูปภาพและบรรยากาศในงาน