ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพ.เจริญกรุงฯ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางระดับสากล

วันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) และคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (Excellent Center) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมบุคลากรในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ แล้วนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 1. ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง 2. ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ 3. ศูนย์การแพทย์ทางเลือก ผลการประเมินปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องสู่ระดับนานาชาติ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน