ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสำนักการแพทย์

               วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 5 อาคารสำนักการแพทย์ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 9 แห่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการ และเลขานุการสำนักการแพทย์) เข้าร่วมประชุม

รูปภาพและบรรยากาศในงานประชุม/อบรม