ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ฝึกปฏิบัติการ OSCE เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์

               วันที่ 7 ต.ค. 59 เวลา 10.00 น. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดสอบ OSCE (Objective Strutured Clinical Examination) เข้าประจำสถานีสอบ โดยมีนักศึกษาผู้สอบเข้าทำการฝึกปฏิบัติการ OSCE ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงานประชุม/อบรม