ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

           วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ที่ปรึกษาฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูง ALS จำนวน 8 เข็ม,ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน BLS จำนวน 9 เข็ม) และการคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 10 (คัดเลือกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ALS,BLS,FR หน่วยละ 1 ชุด,คัดเลือกการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทลำเลียงผู้ป่วยดีเด่น ระดับปฏิบัติการขั้นสูง ALS,ILS จำนวน 1 คัน และ ประเภทพื้นฐาน BLS,FR จำนวน 1 คัน ) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้