ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. ประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/59

           วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (LCT) ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 59 รายงานผลโครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์รักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพประจำปี 2559 รายงานผลการตรวจราชการสำนักการแพทย์ครั้งที่ 1 ในเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร (Fast Track) และคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้