ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

การประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตร์

           วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณนพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร มหาลัยแม่ฟ้าหลวง) นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) นายสมชาย จึงมีโชค (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยว กำหนดการปฐมนิเทศของนักศึกษาแพทย์ ความพร้อมในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้