ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. มอบนโยบายประจำปี 59 ให้แก่ รพก.

           วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 9.30 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และจากนั้น นายสุรินทร์ฯ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 ให้แก่โรงพยาบาลกลาง โดยมี นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) คณะผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง พี.เอ.ไนติงเกล ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้